Kapat

(0)

Uluslararası / Setka Cup
Zaman Karşılaşma 1 2 1 2 T + -
Yolkin, Anton : Malinka, Roman 1,35 2,75
Kostuk, Borys : Panchenko, Bogdan 1,45 2,30
Chernyshov, Dmytro : Obischenko, Andrey 1,80 1,80
Korovychenko, Valen. : Fedorchenko, Andriy 2,30 1,45
Kolodiy, Denis : Mrykh, Maksym 1,55 2,15
Kurtenko, Andrey : Riadynskyi, Yehor 1,80 1,80
Moroz, Kostiantyn : Ivanov, Viktor 1,55 2,10
Zholubak, Mykhailo : Kirsanov, Konstanti. 1,12 4,40
Rubanka, Ihor : Kolbasenko, Alexand. 1,55 2,10
Kozlov, Denys : Akimov, Yehor 1,60 2,05
Kovalchuk, Oleksand. : Mishchenko, Alexand. 1,55 2,10
Yolkin, Anton : Fedorchenko, Andriy 1,45 2,35
Kostuk, Borys : Mrykh, Maksym 1,65 1,90
Chernyshov, Dmytro : Riadynskyi, Yehor 1,60 2,00
Kirsanov, Konstanti. : Malinka, Roman 2,30 1,45
Kolbasenko, Alexand. : Panchenko, Bogdan 2,90 1,29
Akimov, Yehor : Obischenko, Andrey 1,85 1,70
Moroz, Kostiantyn : Mishchenko, Alexand. 3,80 1,17
Kolodiy, Denis : Rubanka, Ihor 2,00 1,60
Kurtenko, Andrey : Kozlov, Denys 2,25 1,50
Yolkin, Anton : Kirsanov, Konstanti. 1,40 2,45
Kostuk, Borys : Kolbasenko, Alexand. 1,50 2,25
Kovalchuk, Oleksand. : Dukhovenko, Oleksan. 1,90 1,65
Zholubak, Mykhailo : Fedorchenko, Andriy 1,55 2,10
Rubanka, Ihor : Mrykh, Maksym 1,55 2,10
Kozlov, Denys : Riadynskyi, Yehor 1,80 1,80
Korovychenko, Valen. : Malinka, Roman 1,30 2,75
Kolodiy, Denis : Panchenko, Bogdan 2,75 1,30
Kurtenko, Andrey : Obischenko, Andrey 2,15 1,55
Dukhovenko, Oleksan. : Mishchenko, Alexand. 2,10 1,55
Kostuk, Borys : Rubanka, Ihor 2,00 1,60
Chernyshov, Dmytro : Kozlov, Denys 1,90 1,65
Kovalchuk, Oleksand. : Ivanov, Viktor 1,60 2,00
Kolodiy, Denis : Kolbasenko, Alexand. 2,25 1,50
Moroz, Kostiantyn : Dukhovenko, Oleksan. 2,35 1,45
Fedorchenko, Andriy : Malinka, Roman 1,55 2,10
Mrykh, Maksym : Panchenko, Bogdan 1,90 1,65
Riadynskyi, Yehor : Obischenko, Andrey 2,00 1,60
Yolkin, Anton : Korovychenko, Valen. 2,45 1,40
Kostuk, Borys : Kolodiy, Denis 1,65 1,90
Chernyshov, Dmytro : Kurtenko, Andrey 1,60 2,00
Mishchenko, Alexand. : Ivanov, Viktor 1,65 1,90
Zholubak, Mykhailo : Malinka, Roman 1,55 2,10
Kozlov, Denys : Obischenko, Andrey 1,80 1,80
Moroz, Kostiantyn : Kovalchuk, Oleksand. 1,55 2,15
Kirsanov, Konstanti. : Fedorchenko, Andriy 1,80 1,80
Kolbasenko, Alexand. : Mrykh, Maksym 2,10 1,55
Dukhovenko, Oleksan. : Ivanov, Viktor 1,80 1,80
Marchuk, Maksym : Balakirev, Maxim 2,95 1,28
Solomko, Ruslan : Romanenko, Andrii 1,80 1,80
Marchuk, Maksym : Shukin, Dmitriy 1,80 1,80
Romanenko, Andrii : Balakirev, Maxim 1,65 1,90
Marchuk, Maksym : Romanenko, Andrii 2,45 1,40
Solomko, Ruslan : Shukin, Dmitriy 1,30 2,75
Marchuk, Maksym : Solomko, Ruslan 2,35 1,45
Shukin, Dmitriy : Balakirev, Maxim 1,45 2,35
Solomko, Ruslan : Balakirev, Maxim 1,17 3,80