Kapat

(0)

Rusya / Liga Pro
Zaman Karşılaşma 1 2 1 2 T + -
Duka, Andrey : Melkov, Oleg 4,10 1,14
Tsvetkov, Vyachesla. : Slaschilin, Alexey 3,05 1,26
Savinsky, Aleksandr : Gusev, Mikhail 2,10 1,55
Vshivkov, Pavel : Kim, Sen Ir 2,00 1,60
Anisimov, Evgeny : Bazhanov, Sergey 1,55 2,10
Arutiunyan, Artem : Nikiforov, Oleg 1,80 1,80
Melkov, Oleg : Vshivkov, Pavel 1,90 1,65
Gusev, Mikhail : Anisimov, Evgeny 1,40 2,45
Slaschilin, Alexey : Arutiunyan, Artem 1,40 2,45
Kim, Sen Ir : Duka, Andrey 1,45 2,35
Nikiforov, Oleg : Tsvetkov, Vyachesla. 1,80 1,80
Bazhanov, Sergey : Savinsky, Aleksandr 1,80 1,80
Duka, Andrey : Vshivkov, Pavel 2,60 1,35
Savinsky, Aleksandr : Anisimov, Evgeny 1,80 1,80
Tsvetkov, Vyachesla. : Arutiunyan, Artem 1,65 1,90
Melkov, Oleg : Kim, Sen Ir 2,00 1,60
Slaschilin, Alexey : Nikiforov, Oleg 1,55 2,15
Gusev, Mikhail : Bazhanov, Sergey 1,35 2,60
Migalov, Igor : Novikov, Ilya 2,35 1,45
Andreev, Danila : Fedorov, Vladislav 1,60 2,05
Potapkov, Andrey : Korogodsky, Ilya 1,30 2,75
Kutuzov, Oleg : Titov, Andrei 1,60 2,05
Buyanin, Ivan : Suharkov, Oleg 1,30 2,75
Kudryavtsev, Alekse. : Afanasyev, Ivan 1,80 1,80
Novikov, Ilya : Kutuzov, Oleg 2,75 1,30
Fedorov, Vladislav : Buyanin, Ivan 1,45 2,40
Korogodsky, Ilya : Kudryavtsev, Alekse. 1,85 1,75
Titov, Andrei : Migalov, Igor 2,20 1,50
Afanasyev, Ivan : Potapkov, Andrey 1,90 1,70
Suharkov, Oleg : Andreev, Danila 2,10 1,55
Migalov, Igor : Kutuzov, Oleg 2,85 1,30
Potapkov, Andrey : Kudryavtsev, Alekse. 1,50 2,20
Andreev, Danila : Buyanin, Ivan 1,50 2,20
Novikov, Ilya : Titov, Andrei 1,55 2,15
Korogodsky, Ilya : Afanasyev, Ivan 1,30 2,75
Fedorov, Vladislav : Suharkov, Oleg 1,30 2,80