Join Whatsapp
Kapat

(0)

Basketbol - Çek Cumhuriyeti

Zaman NBL 1 X 2 1Y-1 1Y-X 1Y-2 T + - +UZ
Turi Svitavy : Kralovsti Sokoli r 1,0 9,75 1,10 31,0 6,50 162,5 1,55 2,25 +43
Bk Nh Ostrava : Bk Jip Pardubice r 4,30 1,16 3,20 23,0 1,35 177,5 2,45 1,45 +45
Usk Praha : Bk Opava r 1,95 1,75 2,00 18,2 1,85 146,5 1,45 2,55 +45
Bk Decin : Bc Kolin r 1,03 8,25 1,16 28,0 5,25 166,5 2,00 1,70 +44
Bk Olomoucko : Bk Usti Nad Labem r 1,25 3,30 1,50 21,0 2,70 172,5 1,85 1,80 +45
Basket Brno : Basketball Nymburk r 10,7 1,0 8,75 36,0 1,05 161,5 2,00 1,70 +41
Zaman ZBL 1 X 2 1Y-1 1Y-X 1Y-2 T + - +UZ
Kp Brno : Teamstore Brno r +7
Sokol Hradec Kralov. : Basketball Nymburk r 1,65 2,10 1,75 17,5 2,15 140,5 1,65 2,05 +45