Tipbet Ltd.

Gizlilik Politikası

1. GENEL

1.1 Tipbet Limited (bundan böyle “Biz” ve / veya “Şirket” olarak anılacaktır), bu politikanın amaçları doğrultusunda, veri korumayla ilgili ulusal mevzuat dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Genel Avrupa Veri Koruma yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder.

1.2 Bundan sonra “Politika” olarak anılacak olan bu Gizlilik ve Çerez Politikası, kişisel bilgilerinizin bizim tarafımızdan nasıl ve neden toplanacağı hakkında bilgiler içerir.

1.3 Kişisel veriler / bilgiler, adı, soyadı, doğum tarihi, ikamet adresi, IP adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, kimlik belgesi, finansal bilgiler gibi verileri içeren tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiyle ilgili bilgiler olarak ifade edilir ve bundan böyle “Kişisel Veriler” veya “Bilgileriniz” olarak anılacaktır. Bilgilerin işlenmesi faaliyetleri arasında, diğerlerinin yanı sıra, bu tür verilerin toplanması, kullanılması, saklanması ve açıklanması yer almaktadır.

1.4 Kişisel verileriniz, bu politikaya uygun olarak şirketimiz (acentelerimiz ve / veya çalışanlarımız da dahil) ve bağlı bulunduğu şirket grubu ve / veya ortaklarımız ve alt yüklenicilerimizdeki diğer herhangi bir şirket tarafından (uygun olan alanlarda) işlenecektir.

1.5 Kişisel bilgilerinizi topladığımızda, işlediğimizde ve sakladığımızda, biz veya iştiraklerimizin bir veri denetleyicisi olarak hareket edeceğini unutmayın.

1.6 Bu Gizlilik Politikasının yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, bu Gizlilik Politikasının şartlarını ve kişisel bilgilerinizin bu şartlara uygun olarak kullanılmasını kabul etmektesiniz. Bu politika; bu İnternet sitesi, mobil ve tablet ile diğer uygulamalarımız ve hesaplarımız için geçerlidir.

1.7 Kişisel bilgilerinizin işleme koyulması amaçlarını değiştirmek de dahil olmak üzere, bu politikayı değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Herhangi bir değişiklik İnternet sitemizde yayınlanacaktır. Bu sebeple, güncellemeler için Gizlilik Politikasını sık sık kontrol etmenizi öneririz. Ayrıca, İnternet Sitesini kullanmaya devam ederek, bu politikaya ve bununla ilgili son değişikliklere bağlı kalmayı kabul etmiş sayılacaksınız. Bu politikadaki değişikliklere tabi olmayı kabul etmediğinizde, hizmetlerimizi kullanma veya erişim hakkınız olmayacaktır.

 

2. Verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Sizinle ilgili aşağıdaki bilgileri toplayıp işleyebileceğimizi lütfen unutmayın:

2.1 Kayıt / Giriş

Hesap sahibi ve hizmet kullanıcısı olarak kayıt yaptırarak (veya kayıt formunu doldurarak) sağlanan bilgiler, kullanıcının kimliğini tespit etmek ve bize ait hesap yönetimi için kullanılır. Bunlar şu bilgileri içerebilir, ancak bunlarla da sınırlı değildir: adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, ikamet adresiniz, telefon, detaylar, IP adresi, cihaz ve sizin için kayıt veya servislerimizi kullanmaya devam etmek konusunda talep edilebilecek diğer zorunlu bilgiler. Söz konusu veriler, Şirket'in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve Şirket'in meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmektedir.

2.2 Canlı Sohbet / Destek / İletişim Formu

Görüşmelerinizi sizlerle birlikte izliyor ve/veya kaydediyoruz ve yaşadığınız sorunlara çözüm üretmek için gerekli olabilecek ya da kanunun gerektirdiği ve/veya Şirket'in menfaatine göre gerekli olabilecek kayıtları saklıyoruz.

2.3 Ödeme İşlemi

Ödeme işlemleri ile ilgili sağlanan herhangi bir hesap, kredi kartı veya diğer bilgiler toplanır ve kullanıcı tarafından talep edilen ödemeyi gerçekleştirmek amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına iletilebilir. İşlem sürecinde bulunması gereken ödeme sağlayıcıların ek hüküm ve şartları geçerli olabilir.

2.4 Kimlik Belgesi

Kullanıcıları tanımlamak, taleplerinizi işlemek ve/veya etkin olan yasa ve yönetmeliklere uyumlu kalmak için yüklenen dokümanları toplar ve depolarız. Bu belgeler aynı zamanda sahtekârlığın önüne geçilmesi ve tespit edilmesi, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi ve bilinçli oyunun sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır.

2.5 Bültenler

Pazarlama materyallerini almak için şirketimize iletişim bilgilerinizi sağladıysanız, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz haberler göndermek için verilerinizi işleyeceğiz. Söz konusu bülteni almaktan vazgeçmek isterseniz, bu ayarı hesabınızın kişisel ayarlarından değiştirmeniz veya herhangi bir pazarlama materyalindeki abonelikten çıkma özelliğini seçmeniz rica olunur. Söz konusu iletişim bilgileri, Şirket tarafından rızanız doğrultusunda yasal olarak işleme tabi tutulur.

2.6 Oyuncu Davranışı

Oyuncu davranışları ve bilgilerinin dikkatimizi çekmesi durumunda, para aklama ve/veya terörizmin finanse edilmesinin önüne geçilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, bilinçli oyunun sağlanması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve müşteri tavsiyelerinin önlenmesi için bilgileri de işleyebiliriz. Bu verileri yasal zorunluluk, meşru çıkar ve rıza temelinde işleriz.

2.7 Gizlilik

Kişisel verileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Kişisel bilgilerinizi yalnızca, veri toplama amacıyla gerekli olan süre kadar veya yasal olarak gerekli olduğu sürece saklayacağız.

2.8 Kullanımı

a) Yukarıda belirtildiği gibi, şu amaçlardan biri olması durumunda, kişisel verileri toplayacağız ve kullanacağız: Kişisel verilerinizin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesinde bize onay vermiş olmanız;

b) Şirket ile kendiniz arasındaki anlaşmanın yerine getirilmesi için veya sözleşmeye girmeden önce isteğinize göre adımlar atmak için işlem yapmak gerektiğinde;

c) İşleme tabi tutulduğumuz yasal bir zorunluluğa uymak için gereklidir;

Hayati menfaatlerinizi veya başka bir gerçek kişiyi korumak için işlem yapmakta gereklidir;

d) Kamu yararı içinde veya resmi makamların icra edilmesinde yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işlem yapılması için gereklidir;

e) İşlemler, sizin çıkarlarınızın veya kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlüklerin bu menfaatler tarafından geçersiz kılınması haricinde, tarafımızdan veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru çıkarların amaçları için gereklidir.

 

3. Bilgilerinizin Paylaşımı

3.1 Üçüncü şahıs hizmetler

Üçüncü şahıs sağlayıcıdan kısmen veya tamamen sunduğumuz bir hizmet talep ettiğinizde, kişisel verileri diğer üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Üçüncü şahıs sağlayıcıların bizlerle bir sözleşme ilişkisi bulunmaktadır. Bu üçüncü şahıs sağlayıcıların, aynı gizlilik standartlarına sahip olmasını sağlamak amacıyla önlemler aldık ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki devletlerdeki veri alıcılarına, yalnızca Avrupa'daki duruma benzer bir veri koruma standardını garanti etmesi koşuluyla, verileri aktarıyoruz.

3.2 Dolandırıcılık

a) Kimlik

Kimliğinizi doğrulamak için herhangi bir zamanda güvenlik kontrolleri yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenlik kontrolleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yaş, kayıt verileri, finansal işlemler, kredi bilgileri ve/veya üçüncü taraf veri tabanlarından sağlanan verilerinizin diğer onaylama formlarını da içerebilir. Bu güvenlik kontrollerini kolaylaştırmak için, talep edebileceğimiz tüm ek bilgileri ve belgeleri bize sağlamayı da kabul etmiş sayılırsınız. Bu, özellikle Genel Şirket Şartnamemiz ve/veya ilgili mevzuatın olası ihlalini kontrol etmek için gereklidir.

Genel Şirket Şartnamemiz ve Gizlilik Politikamızı kabul ederek, kişisel bilgilerinizi kullanmaları için çalışanlarımıza, temsilcilerimize ve tedarikçilerimize yetki verirsiniz. Kredi referans ajansları ve sahtecilik önleme kurumları gibi kara para aklama, dolandırıcılığın önüne geçilmesi ve müşteri durum tespiti kontrolleri ile uyumu sağlamak amacıyla üçüncü taraflardan hakkınızda bilgi alabiliriz.

b) Düzenleyici ve İcra Yetkilileri

Şirketin yasal yükümlülüklerine uygunluğunu yerine getirirken, kayıt bilgilerinizin, kimlik belgelerinin, finansal işlemlerin, oyun işlemlerinin, Şirkette oluşturduğunuz hesabınızla ilgili genel bilgilerin Avrupa Birliği /AB bünyesindeki düzenleyici ve icra yetkililerine aktarılması gerekli görülebilir. Söz konusu açıklama ayrıca, zaman zaman değiştirilebileceğinden, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi açısından yasal yükümlülüğümüz uyarınca Mali İstihbarat Yetkililerine sunulan herhangi bir açıklama da içerebilir.

c) Oyun ve Veri Platformu Sağlayıcıları

Şirketin hizmetlerini sunabilmesi için Oyun Platformu Sağlayıcısı ve Veri Platformu Sağlayıcılarından birini kullanabilir.

d) Maç sabitleme

Sporun bütünlüğüne karşı duyarlıyız ve bu sebeple; Kişisel Bilgileriniz, bir bütünlüğün denetlenmesi veya bir sporun veya oyunun kurallarının uygulanması ve/veya suçun tespiti ile bağlantılı olarak herhangi bir düzenleyici veya spor kuruluşuna açıklanabilir. Söz konusu verilerin paylaşılması için zaman zaman yapılan sözleşmeler bulunur ve Grup, bu kuralların veya kanunun ihlaline karışmış olabileceğinden şüphelendiği ya da ilgili spor ya da oyunun bütünlüğü için bir tehdit oluşturduğunu düşündüğü durumlarda, makul gerekçelerin bulunduğunu düşünürse, bu tür kuralların ihlali veya kanun hakkında bilgi sahibi olur. Bu kurumlar, Kişisel Verilerinizi, prosedürlerine uygun olarak bu tür ihlalleri araştırmak ve bunlara göre hareket etmek için kullanabilirler. Sağlanan bilgiler kararımız için bir temel oluşturacaktır.

Şirketin bu anlamda kullandığı sağlayıcılar şunlardır:

1. Sportradar AG, Feldliststrasse 2, 9000 St. Gallen, İsviçre;

2. FIFA Erken Uyarı Sistemi GmbH, Badenerstrasse 141, CH-8004 Zürih, İsviçre.

e) Müşteri Desteği

Şirket'in sizlere müşteri destek hizmetleri sunabilmesi için, bir araç olarak bir üçüncü şahıs servis sağlayıcısı kullanıyoruz. Bu araçlar, size canlı sohbet desteği vermemize olanak sağlamaktadır.

f) Pazarlama

Şirketin size ilgi duyacağınızı düşündüğü bilgileri sağlaması için, pazarlama uygulamalarımızın sağlanması konusunda bize yardımcı olmak üzere üçüncü şahıs servis sağlayıcıları kullanırız. Bu, yalnızca yukarıdaki Madde 2.5'e göre Şirket’in bültenini almaya abone olduğunuz takdirde geçerli olacaktır.

 

4. Dış İçerik ve Çerezler

4.1 Dış İçerik ve JavaScript

Hizmetlerimiz, bizden başka taraflarca işletilen İnternet sitelerine ve uygulamalara bağlantılar içerebilse de, (örneğin MGA'nın İnternet sitesi, bilinçli oyun vb.), Biz (ve/veya Şirket Grubumuzdaki herhangi bir başka şirket) gizlilik uygulamaları veya bu tür İnternet sitelerinin veya uygulamaların içeriğinden sorumlu değiliz.

Ayrıca, İnternet sitelerimizde harici sağlayıcılardan aktif JavaScript içerikleri kullanmaktayız. Sitemize eriştiğinizde, bu harici sağlayıcılar İnternet sitemizi ziyaretinizle ilgili kişisel bilgiler toplayabilir.

Tarayıcı eklentisi 'NoScript' (www.noscript.net) gibi bir JavaScript engelleyici kurarak veya tarayıcınızda JavaScript'i devre dışı bırakarak bunu engelleyebilirsiniz. Bunu yaparsanız, ziyaret ettiğiniz İnternet sitelerinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, harici içeriklerin sorumluluğunu kabul edemeyeceğimizi de unutmayınız.

4.2 Eklentiler (Plug-ins)

İnternet sitelerimizin veya hizmetlerimizin işlevselliği için, üçüncü şahıs sağlayıcılardan eklentileri ve aktif komut dosyalarını (JavaScript dahil) kullanabiliriz. Eklentileri ve aktif komut dosyalarını istediğimiz zaman kullanma hakkımız saklıdır.

a) Google-Analytics

Bu İnternet sitesi, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (bundan böyle Google olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bir İnternet analiz hizmeti kullanmaktadır. Google Analytics, İnternet sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olması için, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan, "çerezler" de dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanır. Google Analytics tarafından İnternet sitesini kullanımınız hakkında edinilen bilgiler Google tarafından, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışında ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf olan ülkeler dışında çalıştırılabilecek olan sunuculara da gönderilebilir ve depolanabilir. Bu İnternet sitesinin Google Analytics izleme kodunda IP anonimleştirmesi etkinleştirildiğinde, Google iletimden önce IP adresinizi anonim hale getirecektir. Bu İnternet sitesi, IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını (IP maskelemesi olarak adlandırılan) etkinleştirmek için “gat._anonymizelp ();” operatörünün eklendiği bir Google Analytics izleme kodu kullanır. Google bu bilgileri, İnternet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, İnternet sitesi faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek ve İnternet sitesi faaliyeti ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri İnternet sitesi operatörüne iletmek için, İnternet sitesi operatörü adına kullanacaktır. Google Analytics, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek Google çerezlerinin kullanımını reddedebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız, bu sitenin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Buradaki tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek, Google’ın İnternet sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verilerini toplamasını ve kullanmasını engelleyebilirsiniz.

b) Sosyal Medya

Sosyal ağların eklentileri İnternet Sitesine entegre edilmiştir. Eklentileri şirket işaretleri aracılığıyla tanıyabilirsiniz. İnternet sitemizden birini ziyaret ederseniz, bu gibi sosyal eklentileri kullanan hizmetler (ör. Facebook’taki “Beğen” butonu gibi), tarayıcınız doğrudan sosyal ağın sunucusuna bağlanacaktır. Sosyal ağlar aracılığıyla amaçların ve veri toplanmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, gizliliğinizin korunmasına ilişkin haklarınız ve alternatif düzenlemelerle ilgili olarak, lütfen adı geçen sosyal ağın özel politika beyanına bir göz atın.

Sosyal Medya Sağlayıcıları:

Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD veya, başvuruda bulunabilir, iştiraki olan Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, İrlanda)

https://www.facebook.com/policy.php

twitter.com (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ABD)

http://twitter.com/privacy

Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD)

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Pinterest (Pinterest A.Ş., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ABD)

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

instagram.com (Instagram Inc, 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, ABD) )

https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin (LinkedIn Inc. 2029 Stierlin, Court Mountain View, CA 94043 ABD)

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

vk.com (VK.com Ltd, 8-B Tverskaya Caddesi, St. Petersburg, Saint Petersburg, Rusya)

https://vk.com/privacy

c) Youtube

YouTube video platformu, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD'de bulunan YouTube LLC tarafından işletilmektedir. YouTube, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc.'e aittir. İnternet sitemizde bilgi, eğitim veya reklam videoları göstermek amacıyla YouTube eklentileri kullanabiliriz. Videoyu başlatmak için başlat düğmesine tıklamanız gerekmektedir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube bu bilgileri bireysel kullanıcı hesabına atayabilir. YouTube hesabınızdan ve diğer YouTube LLC ve Google Inc. hesaplarından çıkış yaparak ve çerezlerini silerek atama işlemini engelleyebilirsiniz.

Google'ın veri toplama ve veri kullanımının amacı ve kapsamı ile YouTube kullanıcılarının korunması için tasarlanan tüm haklar ve ayarlama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen, YouTube veri koruma politikasına göz atın (http://www.youtube.com/t/privacy).

4.3 Çerezler

İnternet sitesini ziyaret ederken, İnternet tarayıcınız ziyaret ettiğiniz sitenin bir kopyasını otomatik olarak indirebilir ve “Çerezler” adlı bir metin dosyasına ekleyebilir. Bu dosya daha sonra kişisel bilgisayarınızın sabit diskinde saklanır. Çerezler İnternet sitelerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Çerezler, ayarları İnternet tarayıcısında değiştirilerek reddedilebilir. Çerezleri reddetmeye karar verdiğinizde, İnternet sitelerimizin belirli bölümlerine erişemeyebilirsiniz. Postalama araçlarımızın düzgün çalıştığından emin olmak için çerezleri ve İnternet işaretçileri de kullanabiliriz. İnternet sitemizi / hizmetlerimizi kullanarak bu çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Bazı çerezler, İnternet sitemize kaç ziyaretçinin girdiği, ziyaretlerinin tarihi ve saati, kalış süreleri ve görüntüledikleri sayfalar hakkında bize anonim bilgiler sağlar. Ayrıca, ziyaretçilerin hangi İnternet tarayıcılarını kullandığını ve sitelere eriştikleri adresi (örneğin, bir İnternet sitesine bağlandıkları takdirde, banner reklamlarımızdan birini tıklatarak) belirlemek için de bu Çerezleri kullanırız. İnternet sitemizin içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek, kullanıcılarımızı ve pazarlarımızı daha iyi anlamak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için bu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Bazı çerezler, ziyaretçilerimizle ilgili istatistikleri ve sitelerimizi kullanma türleri hakkında bilgi sağlayabilir (örn. IP adresi, işletim sisteminiz, dosyanın erişildiği İnternet sitesi, dosya adı, alınma tarihi ve saati, aktarılan veri hacmi, İnternet).

4.3.1 Kullandığımız çerez türleri:

a) Oturum tabanlı çerez

Oturum tabanlı bir çerez, kullanıcı İnternet tarayıcısını kapattığında silinmiş bir çerezdir. Oturum çerezi geçici belleğe kaydedilir ve tarayıcı kapatıldıktan sonra korunmaz. Oturum çerezleri kullanıcının bilgisayarından bilgi toplamaz. Oturum tabanlı bir çerez, İnternet sitemizi daha hızlı bir şekilde dolaşmanıza ve kayıtlı bir kullanıcı iseniz, size daha uygun bilgiler sunmamıza yardımcı olur.

b) Kalıcı çerez

Kalıcı çerez türü, bir kullanıcı sabit diskinde saklama süresi sona erene dek (kalıcı çerezler son kullanma tarihleriyle ayarlanmış) veya kullanıcı çerezi silene kadar saklanan bir çerezlerdir. Kalıcı çerezler, kullanıcı hakkında İnternetteki sörf davranışları veya belirli bir İnternet sitesi için kullanıcı tercihleri (ör. Dil ayarı) gibi tanımlayıcı bilgileri toplamak için kullanılır.

c) Analitik çerez

Bu kategorideki çerezler site hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Analitik çerezler, ziyaretçi sayısını tanımamıza, saymamıza ve ziyaretçilerin siteyi kullanırken ne şekilde hareket ettiklerini görmemize olanak tanır. Bu çerezler, kullanıcıların aktiviteleri ve siteye geldiklerinde anonim veriler toplar.

Çerezler bize şunları sağlar:

• En uygun tanıtım teklifleri sunmak, İnternet sitesinin/hizmetlerinin kullanımını iyileştirmek ve içeriği kullanıcıların ilgi alanları ile daha ilgi çekici ve alakalı hale getirmek,

• İyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak adına sizi sitemizin diğer kullanıcılarından ayırmak,

• Özelleştirilmiş içerik veya işlevsellik ile ilgili ayarlarınızı ve tercihlerinizi belirlemek,

• İnternet sitemiz/hizmetlerimiz için kayıtlı kullanıcı olarak teyit için oturum açma detaylarınız,

• İnternet sitemizin/hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili istatistiksel analizler toplamak.

4.3.2 Üçüncü Parti Çerezler

Bunlar cihazınızda üçüncü parti hizmeti tarafından ayarlanan çerezlerdir. Bu çerezlerin ayarlanması, ilgili üçüncü tarafların çerez politikaları tarafından düzenlenir. Aşağıdakiler terminal cihazınızda çerezleri saklayan üçüncü taraflardır:

Takipçi Gizlilik Politikasına Link Yasal Temel
Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/us.html Meşru İlgi: Hizmetlerin etkinleştirilmesi, optimize edilmesi ve iyileştirilmesi.
Betradar https://www.betradar.com/about-us/privacy/ Meşru İlgi: Hizmetlerin etkinleştirilmesi, optimize edilmesi ve sağlanması.
Comm100 https://www.comm100.com/privacy/ Meşru İlgi: Müşteri destek hizmetlerinin sağlanması.

 

4.3.3 Çerezlerinizin Yönetimi

Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul eder. Bununla birlikte, tarayıcıda herhangi bir çerez saklanmayacak veya yeni bir çerez oluşturulmadan önce bir ipucu görüntülenecek şekilde tarayıcı yapılandırılabilir. Lütfen, çerezlerin devre dışı bırakılması için operatörün tavsiyelerine göz atın.

Çerezleri tamamen devre dışı bırakmak, Şirket'in internet sitesinin belirli özellikleriyle ilgili olarak işlevsellikte azalmaya sebep olabilir.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, cihazınızda hangi çerezlerin ayarlandığını ve nasıl yönetilip silineceğini görmek de dahil olmak üzere www.allaboutcookies.org.adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

5. Veri güvenliği

Bilgilerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden korumak ve yasa dışı işlem, kaza sonucu veri kaybı, yıkım ve hasarı önlemek için güvenlik önlemleri alıyoruz. İnternet üzerinden hassas bilgileri iletirken şifreleme teknikleri de dahil olmak üzere, en son teknolojik çözümleme sistemleri kullanıyoruz. Bu, internet sitesine gönderilen ve internetten gönderilen tüm kişisel ve finansal bilgilerin, iyi endüstri uygulamalarına uygun olarak şifrelenmiş olduğu anlamına gelir.

Hem kendimizi hem de kullanıcılarımızı kimlik hırsızlığından korumak için, bankacılık kurumlarımızla sağladığınız bilgileri güvenli hatlar üzerinden doğrulayabiliriz. Bu, veri koruma yükümlülüklerimize uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Size internet sitemizin belirli bölümlerine erişmenizi sağlayan bir şifre (veya seçtiğiniz yeri) verdiğimiz yerde, şifrenin yanı sıra kayıtlı bir e-posta adresi gibi şifreyi yönetmek ve her zaman gizli tutmak için herhangi bir yol tutmaktan siz sorumlu olacaksınız.

İnternet üzerinden yapılan bazı iletişim güvenliklerinin tamamen güvenli olmadığından, internet bağlantınızı kullanarak açıkladığınız bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz. İnterneti kullanmanın doğasında var olan güvenlik etkilerini kabul edersiniz ve Tipbet böyle bir olaydan kaynaklanan doğrudan, dolaylı, tesadüfi veya cezai zararlar veya zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve kötüye kullanıma karşı korumak için idari, teknik ve fiziksel önlemleri uygulamak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, en iyi uygulamayı takip etmekteyken, verilerinizin güvenliğini korumak için, verilerinizi hem fiziksel hem de elektronik olarak korumak için, aşağıda belirtilen en iyi kişisel uygulama prosedür adımlarını atmanız da gerekir:

• Anti-Virüs yazılımının çalıştırılması ve güncel tutulması;

• İşletim sistemini, internet tarayıcısını ve diğer güvenlik güncellemelerini uygulama;

• İnternet sitemize girerken PC'nizin veya başka bir cihazın katılımsız kalmamasını sağlamak; ve

• Tüm Hizmetler ve girişler için güçlü şifreler kullanmak.

Kullanıcılar İnternet Sitesi aracılığıyla hassas bilgiler gönderdiklerinde, bilgileri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak korunur. Kayıt formumuz, kullanıcılardan hassas bilgileri (kredi kartı numarası gibi) girmelerini istediğinde, bu bilgi şifrelenir ve Güvenlik Soketi Katmanı (SSL) teknolojisi kullanılarak korunur. Para yatırma sayfamız gibi güvenliği arttırılmış bir sayfadayken, internet tarayıcınızın altındaki ya da URL'deki kilit simgesi kilitlenir. Kullanıcılar basitçe 'sörf yapmak' istediğinde ve hassas bilgiler girmediği diğer anlarda kilit simgesi açılır. Sitemizde ve Mobil Teklif kısmında yapılan tüm ödemeler, ilgili AB kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Hassas bilgileri çevrimiçi korumak için SSL şifrelemesini kullanırken, aynı zamanda kullanıcı bilgilerini çevrimdışı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm kullanıcılarımızın bilgileri, sadece yukarıda bahsedilen hassas bilgiler değil, ofislerimizde sınırlandırılmıştır. Sadece yetkili çalışanlara/yüklenicilere kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişim izni verilir. Hiçbir potansiyel çalışanımızın/yüklenicimizin hiçbirinin sabıka kaydı olmadığından emin olmak için gerekli kontrolleri yapıyoruz. Çalışanlarımız/yüklenicilerimiz sektördeki en iyi güvenlik uygulamaları hakkında düzenli olarak bilgilendirilmekte ve güvenlik denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Son olarak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolayan sunucular güvenli bir ortamda yer almaktadır.

 

6. Sorumluluk reddi beyanı

Güncel güvenlik önlemlerini kullanarak mümkün olan en iyi davranış ve yöntemleri korumaya gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz:

a) Kontrolümüz dışında, özellikle elektrik kesintileri ve endüstriyel eylemler ve doğal afetler gibi.

b) Şirket tarafından herhangi bir ihmalkarlık veya kasıtlı suistimalin sonucu olarak meydana gelmeyen, hatalı, gecikmeli, manipüle edilmiş/tahrif edilmiş veya uygun olmayan şekilde veri iletiminin yol açtığı zararlar.

 

7. Haklarınız nelerdir?

1. Erişim ve veri taşınabilirliği hakları - Oyuncu, Şirket tarafından tutulan kişisel bilgilerin bir kopyasını istediği zaman alabilir ve ayrıca, söz konusu verilerin üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep edebilir.

2. Düzeltme hakkı - Bir Oyuncu hakkında Şirket tarafından tutulan verilerin yanlış, eksik veya eski olması durumunda, söz konusu verilerin düzeltilmesi istenebilir.

3. Silme hakkı - Oyuncu istediği zaman Şirket'in bu politikada belirtildiği şekilde, Şirkete bir e-posta göndererek kendisi hakkında tutulan verilerin silinmesini talep edebilir. Ancak, oyuncuların kişisel verilerinin silinmesi ile birlikte, müşterinin artık İnternet sitesi/hizmeti kullanamayacağı veya hesabın tamamen kapatılabileceği bilgisi verilebilir.

4. İşlemin kısıtlanması, rıza işleme ve geri çekilmeye itiraz hakkı - Oyuncu istediği zaman Şirket'in işlem yapmaya yetkili olduğu başka bir yasal dayanağı bulunmadığı sürece, söz konusu veri işlemlerini kısıtlar veya durdurur.

5. Şikayette bulunma hakkı - Tüm istekler, şikayetler veya sorgular, Şirkete, aşağıdaki e-posta adresi üzerinden, “Gizlilik” konulu e-postalar ile support@tipbet.com adresine yönlendirilebilir; Tüm istekleri, şikayetleri veya sorguları dikkate alacağız ve sizlere zamanında bir yanıt vereceğiz. Kişisel bilgilerinizin işlenme biçiminden memnun olmadığınız durumlarda, Veri Koruma Kurumu'na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

8. Veri Koruması ile İlgili Konular İçin İletişim

Tipbet Limited, Malta'da bulunan ve C-63741 kayıt numarasına sahip olan ve 109, Sir William Reid Gzira, GZR1033, Malta adresinde kayıtlı bir şirkettir. Gizlilik veya Veri Koruma hakkındaki tüm sorularınız için, şirketin Veri Koruma Görevlisine, support@tipbet.com adresinden “Gizlilik” konulu atılacak e-posta yoluyla ulaşılabilir.