Fechar

(0)

Russia / Liga Pro
Tempo Jogo 1 2 Time 1 Time 2 T + -
Vlasov, Aleksey : Zemit, Igor 3,15 1,24
Kolesnikov, Dmitriy : Bazilevsky, Vitaly 1,40 2,45
Chentsov, Aleksandr : Pinkovskii, Pavel 1,17 3,80
Kasatkin, Vladimir : Novikov, Ilya 2,75 1,30
Korolev, Semyon : Shirshov, Alexander 2,00 1,60
Zemit, Igor : Kasatkin, Vladimir 1,75 1,85
Pinkovskii, Pavel : Korolev, Semyon 2,15 1,55
Novikov, Ilya : Vlasov, Aleksey 1,55 2,15
Nikulin, Sergey : Kolesnikov, Dmitriy 1,90 1,65
Shirshov, Alexander : Chentsov, Aleksandr 2,25 1,50
Vlasov, Aleksey : Kasatkin, Vladimir 1,24 3,15
Kolesnikov, Dmitriy : Gribkov, Alexander 1,80 1,80
Chentsov, Aleksandr : Korolev, Semyon 1,60 2,00
Zemit, Igor : Novikov, Ilya 2,25 1,50
Pinkovskii, Pavel : Shirshov, Alexander 1,60 2,00
Ogay, Sergey : Pravednov, Andrey 3,35 1,22
Myagkov, Sergey : Serebrennikov, Alex. 1,90 1,70
Girevenkov, Alik : Yudin, Anton 1,80 1,80
Zhurba, Nikolai : Yusipov, Timofey 1,70 1,90
Soldatov, Ivan : Ivanov, Valery 1,80 1,80
Suntsov, Artem : Bychkov, Stanislav 2,25 1,50
Pravednov, Andrey : Ignatiev, Dmitry 1,28 2,95
Serebrennikov, Alex. : Vyaznikov, Sergey 2,15 1,50
Ogay, Sergey : Zhurba, Nikolai 1,45 2,35
Girevenkov, Alik : Soldatov, Ivan 1,85 1,75
Myagkov, Sergey : Suntsov, Artem 1,50 2,25
Ignatiev, Dmitry : Yusipov, Timofey 1,80 1,75
Vyaznikov, Sergey : Bychkov, Stanislav 1,22 3,35
Klavdenkov, Alexand. : Ivanov, Valery 1,35 2,65
Pravednov, Andrey : Zhurba, Nikolai 1,70 1,90
Yudin, Anton : Soldatov, Ivan 1,80 1,80
Serebrennikov, Alex. : Suntsov, Artem 1,25 3,15
Ivanov, Valery : Girevenkov, Alik 2,75 1,30
Bychkov, Stanislav : Myagkov, Sergey 3,25 1,23
Zhurba, Nikolai : Ignatiev, Dmitry 2,20 1,50
Soldatov, Ivan : Klavdenkov, Alexand. 1,80 1,75
Suntsov, Artem : Vyaznikov, Sergey 1,85 1,75
Yusipov, Timofey : Pravednov, Andrey 1,95 1,65
Bychkov, Stanislav : Serebrennikov, Alex. 2,35 1,45
Ignatiev, Dmitry : Ogay, Sergey 1,40 2,50
Klavdenkov, Alexand. : Girevenkov, Alik 2,00 1,60
Vyaznikov, Sergey : Myagkov, Sergey 1,50 2,25