Fechar

(0)

Russia / Liga Pro
Resultado do Jogo Primeiro Set Acima/Abaixo
Tempo Jogo 1 2 Visitado Visitante T + -
Duka, Andrey : Chernyavskiy, Mikha. 5,00 1,08 +1
Homutov, Serguei : Poletaev, Igor 1,55 2,15 +1
Gribkov, Alexander : Kolesnikov, Dmitriy 2,05 1,60 +1
Vologzhanin, Vladim. : Vshivkov, Pavel 1,65 1,90 +1
Grishaev, Evgeny : Sorin, Maksim 2,45 1,40 +1
Simonov, Sergey : Razinkov, Dmitry 1,80 1,80 +1
Chernyavskiy, Mikha. : Vologzhanin, Vladim. 1,19 3,55 +1
Poletaev, Igor : Grishaev, Evgeny 1,55 2,15 +1
Kolesnikov, Dmitriy : Simonov, Sergey 1,60 2,00 +1
Vshivkov, Pavel : Duka, Andrey 1,26 3,05 +1
Sorin, Maksim : Homutov, Serguei 1,24 3,15 +1
Razinkov, Dmitry : Gribkov, Alexander 1,65 1,90 +1
Duka, Andrey : Vologzhanin, Vladim. 2,35 1,45 +1
Homutov, Serguei : Grishaev, Evgeny 1,55 2,10 +1
Gribkov, Alexander : Simonov, Sergey 1,28 2,95 +1
Chernyavskiy, Mikha. : Vshivkov, Pavel 1,50 2,25 +1
Kolesnikov, Dmitriy : Razinkov, Dmitry 1,50 2,25 +1
Poletaev, Igor : Sorin, Maksim 3,05 1,26 +1
Volkov, Aleksandr D. : Kulakov, Anton 1,60 2,05 +1
Karpovkin, Gennady : Demidov, Vladimir 1,40 2,45 +1
Slaschilin, Alexey : Vahnin, Georgiy Vla. 2,00 1,60 +1
Korogodsky, Ilya : Kobytov, Roman 2,45 1,40 +1
Soldusov, Oleg : Simonov, Konstantin 1,55 2,10 +1
Kurilchik, Nikita : Suharkov, Oleg 1,60 2,00 +1
Kulakov, Anton : Korogodsky, Ilya 2,00 1,60 +1
Vahnin, Georgiy Vla. : Kurilchik, Nikita 3,35 1,22 +1
Demidov, Vladimir : Soldusov, Oleg 1,55 2,10 +1
Kobytov, Roman : Volkov, Aleksandr D. 1,40 2,45 +1
Simonov, Konstantin : Karpovkin, Gennady 3,35 1,22 +1
Suharkov, Oleg : Slaschilin, Alexey 2,70 1,35 +1
Volkov, Aleksandr D. : Korogodsky, Ilya 1,90 1,65 +1
Karpovkin, Gennady : Soldusov, Oleg 1,29 2,90 +1
Slaschilin, Alexey : Kurilchik, Nikita 1,95 1,65 +1
Kulakov, Anton : Kobytov, Roman 2,45 1,40 +1
Demidov, Vladimir : Simonov, Konstantin 1,55 2,15 +1
Vahnin, Georgiy Vla. : Suharkov, Oleg 1,80 1,80 +1