Fechar

(0)

Internacional / Ukraine Win Cup
Resultado do Jogo Primeiro Set Acima/Abaixo
Tempo Jogo 1 2 Visitado Visitante T + -
Rybakov, Yuriy : Boychuk, Vladimir 1,90 1,65 +1
Gorelov, Vladislav : Bazin, Fedor 1,65 1,90 +1
Kovalenko, Vladisla. : Telyugin, Zakhar 1,80 1,80 +1
Gusev, Vitaliy : Chernetskiy, Igor 1,29 2,90 +1
Chernetskiy, Igor : Kovalenko, Vladisla. 1,85 1,70 +1
Chukanov, Marat : Telyugin, Zakhar 3,05 1,26 +1
Medvedev, Yuriy : Alistratov, Aleksan. 1,35 2,65 +1
Lazebny, Ruslan : Stasevskyi, Oleh 1,70 1,85 +1
Gorelov, Vladislav : Chukanov, Marat 2,10 1,55 +1
Kovalenko, Vladisla. : Bazin, Fedor 2,90 1,29 +1
Telyugin, Zakhar : Chernetskiy, Igor 1,26 3,05 +1
Yunusov, Elshad : Medvedev, Yuriy 2,45 1,40 +1
Chukanov, Marat : Chernetskiy, Igor 1,85 1,70 +1
Gorelov, Vladislav : Gusev, Vitaliy 1,80 1,80 +1
Kovalenko, Vladisla. : Gorelov, Vladislav 1,70 1,85 +1
Gusev, Vitaliy : Chukanov, Marat 2,45 1,40 +1
Alistratov, Aleksan. : Yunusov, Elshad 1,50 2,15 +1
Chukanov, Marat : Bazin, Fedor 2,90 1,29 +1
Lazebny, Ruslan : Medvedev, Yuriy 1,70 1,85 +1
Gusev, Vitaliy : Kovalenko, Vladisla. 1,65 1,90 +1
Gorelov, Vladislav : Telyugin, Zakhar 3,85 1,16 +1
Kovalenko, Vladisla. : Chukanov, Marat 1,35 2,65 +1
Telyugin, Zakhar : Gusev, Vitaliy 1,50 2,15 +1
Bazin, Fedor : Telyugin, Zakhar 1,16 3,85 +1
Chernetskiy, Igor : Gorelov, Vladislav 2,55 1,40 +1
Vavrenyuk, Sergey : Smetenko, Vadim 2,55 1,40 +1
Kalenik, Sergey : Novikov, Yuriy 3,35 1,22 +1
Naumovich, Vladimir : Vasylchuk, Pavlo 1,20 3,50 +1
Vavrenyuk, Sergey : Novikov, Yuriy 1,65 1,90 +1
Krol, Yan : Vasylchuk, Pavlo 2,25 1,50 +1
Naumovich, Vladimir : Pisklov, Sergey 2,45 1,40 +1
Vavrenyuk, Sergey : Kalenik, Sergey 4,30 1,13 +1
Krol, Yan : Naumovich, Vladimir 1,20 3,50 +1
Novikov, Yuriy : Smetenko, Vadim 2,10 1,55 +1