Join Whatsapp
Затвори

(0)

Стони Тенис - Меѓународни

Време Setka Cup 1 X 2 Дома Draw Away T + -  
Gudimenko, Evgeniy : Kapinus, Rodion 1,45 2,35
Tkachenko, Yaroslav : Kolodiy, Denis 1,90 1,70
Gomilko, Oleksandr : Vasyukov, Vladimir 1,45 2,30
Efimenko, Ivan : Dombrovskyi, Andrii 1,40 2,40
Kozachenko, Anatoly : Mischenko, Vladisla. 1,65 1,95
Petrushenko, Yurii : Bilobrov, Volodymyr 1,55 2,15
Lisechko, Artem : Obrazkov, Oleg 1,80 1,80
Korovychenko, Valen. : Bochkovskiy, Vadim 2,10 1,55
Kirsanov, Konstanti. : Dukhovenko, Oleksan. 2,00 1,60
Droshchynskyi, Andr. : Zayets, Alexey 1,80 1,80
Parnyvoda Ilya : Ivchuk, Oleksandr 2,20 1,50
Kuvaiev, Roman : Kobets, Vitalii 1,50 2,25
Degtyarov, Oleksiy : Zholubak, Mykhailo 2,50 1,40
Mishchenko, Alexand. : Kovalchuk, Oleksand. 2,30 1,45
Muliukin, Yevhen : Budnikov, Alexandr 1,80 1,75
Balakirev, Maxim : Lyushnya, Aleksandr 1,80 1,80
Sokolovskyi, Serhii : Derypaska, Roman 1,95 1,65
Krivorotko, Evgeniy : Malinka, Roman 2,95 1,28
Kostuk, Borys : Vietrov, Vitalii 1,70 1,90
Ivchenko, Kyrylo : Kyienko, Serhii 2,00 1,60
Korovychenko, Valen. : Zholubak, Mykhailo 2,60 1,35
Kirsanov, Konstanti. : Kovalchuk, Oleksand. 2,35 1,45
Droshchynskyi, Andr. : Budnikov, Alexandr 2,05 1,60
Sevastianov, Mykyta : Vakhrushev, Victor 1,45 2,35
Derypaska, Roman : Bochkovskiy, Vadim 1,55 2,10
Malinka, Roman : Dukhovenko, Oleksan. 1,50 2,15
Vietrov, Vitalii : Zayets, Alexey 1,50 2,25
Zaporozhets, Dmitri. : Mytsyk, Alexander 1,40 2,45
Balakirev, Maxim : Kyienko, Serhii 1,55 2,15
Degtyarov, Oleksiy : Sokolovskyi, Serhii 3,00 1,27
Mishchenko, Alexand. : Krivorotko, Evgeniy 2,00 1,60
Muliukin, Yevhen : Kostuk, Borys 2,35 1,45
Tkachenko, Artem : Blashkun, Aleksandr 2,10 1,55
Vakhrushev, Victor : Lyushnya, Aleksandr 1,80 1,80
Korovychenko, Valen. : Derypaska, Roman 2,35 1,45
Kirsanov, Konstanti. : Malinka, Roman 2,10 1,55
Droshchynskyi, Andr. : Vietrov, Vitalii 2,05 1,60
Sobko, Valentyn : Makovka, Yaroslav 1,50 2,25
Ivchenko, Kyrylo : Sevastianov, Mykyta 2,15 1,55
Sokolovskyi, Serhii : Zholubak, Mykhailo 1,50 2,25
Krivorotko, Evgeniy : Kovalchuk, Oleksand. 1,95 1,65
Kostuk, Borys : Budnikov, Alexandr 1,45 2,30
Zaporozhets, Dmitri. : Blashkun, Aleksandr 1,30 2,75
Balakirev, Maxim : Vakhrushev, Victor 2,10 1,55
Degtyarov, Oleksiy : Bochkovskiy, Vadim 2,40 1,40
Mishchenko, Alexand. : Dukhovenko, Oleksan. 1,65 1,95
Muliukin, Yevhen : Zayets, Alexey 1,75 1,85
Makovka, Yaroslav : Mytsyk, Alexander 1,65 1,90
Sevastianov, Mykyta : Kyienko, Serhii 1,45 2,35
Korovychenko, Valen. : Sokolovskyi, Serhii 2,20 1,50
Kirsanov, Konstanti. : Krivorotko, Evgeniy 1,75 1,85
Droshchynskyi, Andr. : Kostuk, Borys 2,65 1,35
Tkachenko, Artem : Sobko, Valentyn 1,40 2,45
Ivchenko, Kyrylo : Lyushnya, Aleksandr 2,75 1,30
Degtyarov, Oleksiy : Derypaska, Roman 2,15 1,55
Mishchenko, Alexand. : Malinka, Roman 2,20 1,50
Muliukin, Yevhen : Vietrov, Vitalii 2,25 1,50
Zaporozhets, Dmitri. : Makovka, Yaroslav 1,55 2,15
Balakirev, Maxim : Sevastianov, Mykyta 2,10 1,55
Zholubak, Mykhailo : Bochkovskiy, Vadim 1,80 1,80
Kovalchuk, Oleksand. : Dukhovenko, Oleksan. 1,75 1,85
Budnikov, Alexandr : Zayets, Alexey 1,50 2,25
Sobko, Valentyn : Blashkun, Aleksandr 1,65 1,90
Ivchenko, Kyrylo : Vakhrushev, Victor 2,10 1,55
Korovychenko, Valen. : Degtyarov, Oleksiy 1,60 2,05
Kirsanov, Konstanti. : Mishchenko, Alexand. 1,80 1,80
Droshchynskyi, Andr. : Muliukin, Yevhen 1,80 1,80
Tkachenko, Artem : Mytsyk, Alexander 1,55 2,10
Kyienko, Serhii : Lyushnya, Aleksandr 3,05 1,26
Sokolovskyi, Serhii : Bochkovskiy, Vadim 1,55 2,10
Krivorotko, Evgeniy : Dukhovenko, Oleksan. 1,65 1,95
Kostuk, Borys : Zayets, Alexey 1,65 1,90
Zaporozhets, Dmitri. : Sobko, Valentyn 1,60 2,00
Balakirev, Maxim : Ivchenko, Kyrylo 1,30 2,75
Derypaska, Roman : Zholubak, Mykhailo 1,45 2,30
Malinka, Roman : Kovalchuk, Oleksand. 1,55 2,10
Vietrov, Vitalii : Budnikov, Alexandr 1,30 2,75
Tkachenko, Artem : Makovka, Yaroslav 2,10 1,55
Sevastianov, Mykyta : Lyushnya, Aleksandr 1,95 1,65
Blashkun, Aleksandr : Mytsyk, Alexander 1,40 2,45
Vakhrushev, Victor : Kyienko, Serhii 1,55 2,10
Zaporozhets, Dmitri. : Tkachenko, Artem 2,00 1,60