Join Whatsapp
Затвори

(0)

Стони Тенис - Меѓународни

Време Setka Cup 1 X 2 Дома Draw Away T + -  
Zaporozhets, Dmitri. : Makovka, Yaroslav 2,20 1,50
Chornobab, Volodymy. : Diachenko, Viachesl. 2,00 1,60
Kanunnikov, Ilya : Yolkin, Anton 2,15 1,55
Pakhnyuk, Victor : Diachenko, Ivan 1,95 1,65
Ratushniak, Vladisl. : Mosyuk, Mikhail 2,20 1,50
Krutko, Aleksey : Derypaska, Roman 1,85 1,75
Avgustov, Aleksey : Zaporozhets, Dmitri. 1,40 2,40
Kozachuk, Ivan : Diachenko, Viachesl. 1,80 1,80
Matvieiev Denys : Yolkin, Anton 1,60 2,00
Oleh, Kasian : Diachenko, Ivan 1,55 2,15
Kalachevskyi, Denis : Chornobab, Volodymy. 1,29 2,90
Trofimov, Nikita : Kanunnikov, Ilya 1,50 2,25
Makovka, Yaroslav : Pakhnyuk, Victor 1,95 1,65
Mischenko, Vladisla. : Balbas, Fedor 1,60 2,00
Rubtsov, Eduard : Kapinus, Rodion 2,05 1,60
Kholodkevych, Volod. : Gatsenko, Igor 2,00 1,60
Nazarov, Anatoliy : Sedin, Volodymyr 1,70 1,90
Panyushkin, Andrey : Teteruk, Michael 2,10 1,55
Kunchurov, Dmitriy : Hryshyn, Oleksandr 1,90 1,65
Derevinskiy, Dmitri. : Derevyinskyi, Artem 2,75 1,30
Kerusenko, Yaroslav : Efimenko, Ivan 1,80 1,75
Karchevskiy, Timur : Kurischenko, Yuriy 1,80 1,80
Kindzersky, Yuri : Dovzhenko, Sergey 1,95 1,65
Muliukin, Yevhen : Kolbasenko, Alexand. 2,25 1,50
Khripun, Ruslan : Paniotov, Aleksandr 1,50 2,20
Mischenko, Vladisla. : Sedin, Volodymyr 2,15 1,55
Rubtsov, Eduard : Teteruk, Michael 2,60 1,35
Kholodkevych, Volod. : Hryshyn, Oleksandr 2,15 1,55
Voronin, Mikhail : Parnyvoda Ilya 1,80 1,80
Solomko, Ruslan : Borodachev, Aleksan. 1,35 2,65
Efimenko, Ivan : Balbas, Fedor 1,55 2,15
Kurischenko, Yuriy : Kapinus, Rodion 1,80 1,80
Dovzhenko, Sergey : Gatsenko, Igor 1,60 2,05
Aliyev, Anar : Vadim, Ishchuk 1,80 1,80
Derevinskiy, Dmitri. : Paniotov, Aleksandr 1,90 1,70
Nazarov, Anatoliy : Kerusenko, Yaroslav 1,60 2,00
Panyushkin, Andrey : Karchevskiy, Timur 1,40 2,45
Kunchurov, Dmitriy : Kindzersky, Yuri 1,80 1,80
Muliukin, Yevhen : Parnyvoda Ilya 1,60 2,00
Borodachev, Aleksan. : Derevyinskyi, Artem 1,70 1,90
Mischenko, Vladisla. : Efimenko, Ivan 1,80 1,80
Rubtsov, Eduard : Kurischenko, Yuriy 3,05 1,26
Kholodkevych, Volod. : Dovzhenko, Sergey 1,80 1,80
Vadim, Ishchuk : Kolbasenko, Alexand. 2,00 1,60
Khripun, Ruslan : Solomko, Ruslan 1,80 1,80
Kerusenko, Yaroslav : Sedin, Volodymyr 1,80 1,80
Karchevskiy, Timur : Teteruk, Michael 1,90 1,65
Kindzersky, Yuri : Hryshyn, Oleksandr 2,15 1,55
Voronin, Mikhail : Aliyev, Anar 1,70 1,90
Derevinskiy, Dmitri. : Borodachev, Aleksan. 2,25 1,50
Nazarov, Anatoliy : Balbas, Fedor 1,65 1,90
Panyushkin, Andrey : Kapinus, Rodion 1,55 2,10
Kunchurov, Dmitriy : Gatsenko, Igor 1,65 1,90
Muliukin, Yevhen : Vadim, Ishchuk 1,55 2,15
Solomko, Ruslan : Paniotov, Aleksandr 1,60 2,05
Mischenko, Vladisla. : Kerusenko, Yaroslav 2,30 1,45
Rubtsov, Eduard : Karchevskiy, Timur 1,80 1,80
Kholodkevych, Volod. : Kindzersky, Yuri 1,80 1,80
Aliyev, Anar : Parnyvoda Ilya 1,60 2,05
Khripun, Ruslan : Derevyinskyi, Artem 1,75 1,80
Nazarov, Anatoliy : Efimenko, Ivan 1,80 1,80
Panyushkin, Andrey : Kurischenko, Yuriy 2,00 1,60
Kunchurov, Dmitriy : Dovzhenko, Sergey 1,80 1,80
Voronin, Mikhail : Kolbasenko, Alexand. 2,30 1,45
Derevinskiy, Dmitri. : Solomko, Ruslan 2,00 1,60
Sedin, Volodymyr : Balbas, Fedor 1,65 1,90
Teteruk, Michael : Kapinus, Rodion 1,35 2,70
Hryshyn, Oleksandr : Gatsenko, Igor 1,75 1,85
Muliukin, Yevhen : Aliyev, Anar 2,60 1,35
Khripun, Ruslan : Borodachev, Aleksan. 2,00 1,60
Mischenko, Vladisla. : Nazarov, Anatoliy 1,55 2,15
Rubtsov, Eduard : Panyushkin, Andrey 2,80 1,30
Kholodkevych, Volod. : Kunchurov, Dmitriy 1,60 2,00
Voronin, Mikhail : Vadim, Ishchuk 1,55 2,15
Paniotov, Aleksandr : Derevyinskyi, Artem 1,60 2,00
Kerusenko, Yaroslav : Balbas, Fedor 1,75 1,85
Karchevskiy, Timur : Kapinus, Rodion 1,80 1,80
Kindzersky, Yuri : Gatsenko, Igor 1,90 1,70
Parnyvoda Ilya : Kolbasenko, Alexand. 2,45 1,40
Derevinskiy, Dmitri. : Khripun, Ruslan 2,30 1,45
Efimenko, Ivan : Sedin, Volodymyr 2,00 1,60
Kurischenko, Yuriy : Teteruk, Michael 2,15 1,55
Dovzhenko, Sergey : Hryshyn, Oleksandr 1,90 1,65
Muliukin, Yevhen : Voronin, Mikhail 2,15 1,55
Solomko, Ruslan : Derevyinskyi, Artem 1,50 2,20
Aliyev, Anar : Kolbasenko, Alexand. 1,85 1,75
Borodachev, Aleksan. : Paniotov, Aleksandr 1,45 2,30