Close

(0)

Russia / Liga Pro
Match Result First Set Over/Under
Time Match 1 2 Home Away T + -
Mohnachev, Anton : Suraev-korolev, Pav. 2.10 1.55 +1
Korneev, Dmitry : Abelmasov, Igor 2.60 1.35 +1
Burov, Sergey : Shirshov, Vasily 2.05 1.60 +1
Frolov, Alexander : Innazarov, Alexey 1.35 2.55 +1
Vakar, Sergey : Tunitsyn, Dmitriy 2.25 1.45 +1
Zemit, Igor : Vlasov, Aleksey 2.25 1.50 +1
Korolev, Semyon : Pinkovskii, Pavel 1.75 1.80 +1
Shirshov, Vasily : Zemit, Igor 1.85 1.70 +1
Tunitsyn, Dmitriy : Klavdenkov, Alexand. 1.45 2.30 +1
Innazarov, Alexey : Korolev, Semyon 1.55 2.10 +1
Vlasov, Aleksey : Burov, Sergey 1.65 1.90 +1
Nikulin, Sergey : Vakar, Sergey 1.75 1.85 +1
Pinkovskii, Pavel : Frolov, Alexander 3.15 1.25 +1
Burov, Sergey : Zemit, Igor 1.45 2.35 +1
Vakar, Sergey : Klavdenkov, Alexand. 1.95 1.65 +1
Frolov, Alexander : Korolev, Semyon 1.45 2.40 +1
Shirshov, Vasily : Vlasov, Aleksey 1.95 1.65 +1
Tunitsyn, Dmitriy : Nikulin, Sergey 1.60 2.00 +1
Innazarov, Alexey : Pinkovskii, Pavel 2.05 1.60 +1
Sayanov, Denis : Ilyukhin, Evgeniy 1.55 2.10 +1
Molodtsov, Denis : Kutuzov, Oleg 1.26 3.05 +1
Lytko, Andrey : Petrochenko, Dmitry 2.00 1.60 +1
Ogay, Sergey : Putilovsky, Vadim 1.35 2.70 +1
Churin, Konstantin : Tarasenkov, Nikolay 3.20 1.24 +1
Marshalov, Vladimir : Shagarov, Oleg 1.55 2.15 +1
Ilyukhin, Evgeniy : Petrov, Aleksandr 3.75 1.17 +1
Kutuzov, Oleg : Smirnov, Igor Mikha. 1.80 1.80 +1
Petrochenko, Dmitry : Volkov, Aleksandr D. 2.95 1.28 +1
Sayanov, Denis : Ogay, Sergey 2.15 1.55 +1
Lytko, Andrey : Marshalov, Vladimir 2.55 1.40 +1
Molodtsov, Denis : Churin, Konstantin 1.60 2.05 +1
Petrov, Aleksandr : Putilovsky, Vadim 1.21 3.45 +1
Volkov, Aleksandr D. : Shagarov, Oleg 1.60 2.00 +1
Smirnov, Igor Mikha. : Tarasenkov, Nikolay 2.15 1.50 +1
Ilyukhin, Evgeniy : Ogay, Sergey 3.05 1.26 +1
Kutuzov, Oleg : Churin, Konstantin 2.30 1.45 +1
Petrochenko, Dmitry : Marshalov, Vladimir 2.95 1.28 +1
Putilovsky, Vadim : Sayanov, Denis 1.75 1.80 +1
Tarasenkov, Nikolay : Molodtsov, Denis 1.65 1.90 +1
Shagarov, Oleg : Lytko, Andrey 1.55 2.10 +1
Ogay, Sergey : Petrov, Aleksandr 2.15 1.55 +1
Churin, Konstantin : Smirnov, Igor Mikha. 1.80 1.80 +1
Marshalov, Vladimir : Volkov, Aleksandr D. 1.14 4.20 +1
Putilovsky, Vadim : Ilyukhin, Evgeniy 1.65 1.95 +1
Tarasenkov, Nikolay : Kutuzov, Oleg 1.14 4.20 +1
Shagarov, Oleg : Petrochenko, Dmitry 1.40 2.50 +1
Petrov, Aleksandr : Sayanov, Denis 1.70 1.90 +1
Smirnov, Igor Mikha. : Molodtsov, Denis 1.55 2.10 +1
Volkov, Aleksandr D. : Lytko, Andrey 1.60 2.00 +1