cashout
Close

(0)

Loading... Please Wait!

Russia / Liga Pro
Time Match
1 X 2
1 2
T Over Under
+
Ogay, Sergey : Turabekov, Tynchtyk
1.552.15
+1
Vlasov, Aleksey : Sidorin, Valery
1.352.55
+1
Petrov, Aleksandr : Grebenyuk, Bogdan
1.951.65
+1
Pravednov, Andrey : Pavlenko, Roman
2.501.40
+1
Yusipov, Timofey : Razinkov, Timofey
1.851.75
+1
Shirshov, Vasily : Balakin, Dmitriy
1.502.20
+1
Turabekov, Tynchtyk : Sayanov, Denis
1.552.15
+1
Sidorin, Valery : Suntsov, Artem
1.951.65
+1
Grebenyuk, Bogdan : Merkushin, Yuriy
1.801.80
+1
Ogay, Sergey : Pravednov, Andrey
2.751.30
+1
Petrov, Aleksandr : Yusipov, Timofey
1.801.75
+1
Vlasov, Aleksey : Shirshov, Vasily
2.201.50
+1
Sayanov, Denis : Pavlenko, Roman
2.101.55
+1
Merkushin, Yuriy : Razinkov, Timofey
1.651.90
+1
Suntsov, Artem : Balakin, Dmitriy
1.352.70
+1
Turabekov, Tynchtyk : Pravednov, Andrey
1.901.70
+1
Grebenyuk, Bogdan : Yusipov, Timofey
1.263.05
+1
Sidorin, Valery : Shirshov, Vasily
1.243.20
+1
Pavlenko, Roman : Ogay, Sergey
1.452.25
+1
Balakin, Dmitriy : Vlasov, Aleksey
1.801.80
+1
Razinkov, Timofey : Petrov, Aleksandr
2.051.60
+1
Pravednov, Andrey : Sayanov, Denis
1.801.80
+1
Shirshov, Vasily : Suntsov, Artem
2.901.29
+1
Yusipov, Timofey : Merkushin, Yuriy
2.751.30
+1
Pavlenko, Roman : Turabekov, Tynchtyk
1.552.15
+1
Balakin, Dmitriy : Sidorin, Valery
2.551.40
+1
Razinkov, Timofey : Grebenyuk, Bogdan
1.651.95
+1
Sayanov, Denis : Ogay, Sergey
2.001.60
+1
Suntsov, Artem : Vlasov, Aleksey
1.223.35
+1
Merkushin, Yuriy : Petrov, Aleksandr
1.502.25
+1
Pandur, Ivan : Meteleshko, Igor
1.602.00
+1
Olshakov, Konstanti. : Tolmachev, Ivan
2.251.50
+1
Kononenko, Alexande. : Merezhko, Alexandr
4.001.15
+1
Marchenko, Mikhail : Sinkovskiy, Vladimi.
1.801.80
+1
Vshivkov, Pavel : Kononenko, Alexande.
1.402.40
+1
Meteleshko, Igor : Marchenko, Mikhail
1.751.85
+1
Tolmachev, Ivan : Kolesnikov, Dmitriy
1.502.25
+1
Merezhko, Alexandr : Duka, Andrey
1.282.95
+1
Sinkovskiy, Vladimi. : Pandur, Ivan
1.801.75
+1
Duka, Andrey : Kononenko, Alexande.
4.001.15
+1
Pandur, Ivan : Marchenko, Mikhail
2.401.45
+1
Vshivkov, Pavel : Merezhko, Alexandr
1.651.95
+1
Tolmachev, Ivan : Bazilevsky, Vitaly
1.851.75
+1
Meteleshko, Igor : Sinkovskiy, Vladimi.
3.001.28
+1
Ekzhanov, Aleksandr : Mishakin, Vladimir
1.552.10
+1
Fedorov, Vladislav : Shirokov, Vladimir
1.801.80
+1
Chumikov, Andrey : Afanasiyev, Aleksey
1.552.15
+1
Slashchev, Artem : Kazakov, Aleksey Ru.
1.651.95
+1
Korolev, Semyon : Petrov, Vladimir
1.651.95
+1
Girevenkov, Alik : Shishko, Yevgeny
1.801.80
+1
Mishakin, Vladimir : Slashchev, Artem
1.651.95
+1
Afanasiyev, Aleksey : Girevenkov, Alik
1.552.05
+1
Shirokov, Vladimir : Korolev, Semyon
1.751.85
+1
Kazakov, Aleksey Ru. : Ekzhanov, Aleksandr
1.951.65
+1
Petrov, Vladimir : Fedorov, Vladislav
2.351.45
+1
Shishko, Yevgeny : Chumikov, Andrey
2.101.55
+1
Ekzhanov, Aleksandr : Slashchev, Artem
1.801.80
+1
Chumikov, Andrey : Girevenkov, Alik
1.452.35
+1
Fedorov, Vladislav : Korolev, Semyon
3.051.26
+1
Mishakin, Vladimir : Kazakov, Aleksey Ru.
1.402.50
+1
Afanasiyev, Aleksey : Shishko, Yevgeny
2.351.45
+1
Shirokov, Vladimir : Petrov, Vladimir
1.502.25
+1
Sverdlov, Mikhail : Gusev, Mikhail
1.602.00
+1
Kharchenko, Evgeniy : Kovalev, Igor
1.552.10
+1
Yakovlev, Andrey : Alekseev, Aleksandr
1.552.15
+1
Valeriovich Nyrkov,. : Slaschilin, Alexey
2.601.35
+1
Pavlenko, Roman : Kalachev, Victor
2.001.60
+1
Gusev, Mikhail : Yakovlev, Andrey
1.801.80
+1
Kovalev, Igor : Pavlenko, Roman
2.101.55
+1
Poletaev, Igor : Valeriovich Nyrkov,.
1.602.00
+1
Alekseev, Aleksandr : Sverdlov, Mikhail
1.282.95
+1
Kalachev, Victor : Kharchenko, Evgeniy
1.801.80
+1
Sverdlov, Mikhail : Yakovlev, Andrey
1.801.80
+1
Kharchenko, Evgeniy : Pavlenko, Roman
2.001.60
+1
Gusev, Mikhail : Alekseev, Aleksandr
4.401.12
+1
Kovalev, Igor : Kalachev, Victor
2.351.45
+1
Poletaev, Igor : Slaschilin, Alexey
3.801.17
+1