cashout
Close

(0)

Russia / Liga Pro
Match Result First Set Over/Under
Time Match 1 2 Home Away T + -
Kim, Sen Ir : Yakovlev, Andrey 1.90 1.70 +1
Kalachev, Victor : Kutuzov, Oleg 1.45 2.40 +1
Gusev, Mikhail : Muslikov, Sergey 1.70 1.90 +1
Golyshev, Aleksandr : Minkov, Miroslav 1.80 1.80 +1
Yakovlev, Andrey : Gusev, Mikhail 1.65 1.95 +1
Kutuzov, Oleg : Golyshev, Aleksandr 1.60 2.05 +1
Muslikov, Sergey : Kim, Sen Ir 1.55 2.15 +1
Minkov, Miroslav : Kalachev, Victor 2.15 1.55 +1
Kim, Sen Ir : Gusev, Mikhail 2.15 1.55 +1
Kalachev, Victor : Golyshev, Aleksandr 1.45 2.30 +1
Yakovlev, Andrey : Muslikov, Sergey 1.80 1.80 +1
Kutuzov, Oleg : Minkov, Miroslav 1.45 2.30 +1
Zemit, Igor : Abanokov, Zalim 1.25 3.10 +1
Fedorov, Vladislav : Petrov, Vladimir 1.90 1.65 +1
Lavrinenko, Dmitry : Pronin, Oleg 2.15 1.55 +1
Gribkov, Alexander : Nikulin, Sergey 1.80 1.80 +1
Korolev, Semyon : Pinkovskii, Pavel 1.70 1.90 +1
Abanokov, Zalim : Lavrinenko, Dmitry 1.50 2.25 +1
Petrov, Vladimir : Korolev, Semyon 1.55 2.05 +1
Bazilevsky, Vitaly : Gribkov, Alexander 2.05 1.60 +1
Pronin, Oleg : Zemit, Igor 1.75 1.80 +1
Pinkovskii, Pavel : Fedorov, Vladislav 1.50 2.25 +1
Fedorov, Vladislav : Korolev, Semyon 2.80 1.30 +1
Abanokov, Zalim : Pronin, Oleg 1.90 1.70 +1
Petrov, Vladimir : Pinkovskii, Pavel 1.95 1.65 +1
Bazilevsky, Vitaly : Nikulin, Sergey 1.45 2.30 +1
Petrov, Aleksandr : Putilovsky, Vadim 1.45 2.30 +1
Ramenskiy, Igor : Tarasenkov, Nikolay 2.00 1.60 +1
Merkushin, Yuriy : Shagarov, Oleg 1.80 1.80 +1
Uezdin, Aleksey : Ignatiev, Dmitry 2.15 1.55 +1
Soldatov, Ivan : Volkov, Aleksandr D. 1.30 2.75 +1
Shirshov, Vasily : Minkov, Miroslav 1.95 1.65 +1
Putilovsky, Vadim : Myagkov, Sergey 1.55 2.15 +1
Shagarov, Oleg : Petrochenko, Dmitry 1.80 1.80 +1
Tarasenkov, Nikolay : Kalachev, Victor 1.40 2.50 +1
Petrov, Aleksandr : Uezdin, Aleksey 1.80 1.80 +1
Ramenskiy, Igor : Shirshov, Vasily 1.55 2.15 +1
Myagkov, Sergey : Ignatiev, Dmitry 1.60 2.00 +1
Putilovsky, Vadim : Uezdin, Aleksey 1.80 1.80 +1
Shagarov, Oleg : Soldatov, Ivan 1.35 2.55 +1
Tarasenkov, Nikolay : Shirshov, Vasily 1.27 3.00 +1
Ignatiev, Dmitry : Petrov, Aleksandr 2.55 1.35 +1
Volkov, Aleksandr D. : Merkushin, Yuriy 1.95 1.65 +1
Minkov, Miroslav : Ramenskiy, Igor 1.70 1.90 +1
Uezdin, Aleksey : Myagkov, Sergey 1.80 1.80 +1
Shirshov, Vasily : Kalachev, Victor 3.30 1.22 +1
Ignatiev, Dmitry : Putilovsky, Vadim 1.80 1.80 +1
Volkov, Aleksandr D. : Shagarov, Oleg 1.80 1.80 +1
Minkov, Miroslav : Tarasenkov, Nikolay 2.15 1.55 +1
Myagkov, Sergey : Petrov, Aleksandr 2.15 1.55 +1
Petrochenko, Dmitry : Merkushin, Yuriy 2.00 1.60 +1
Kalachev, Victor : Ramenskiy, Igor 1.35 2.55 +1