cashout
Close

(0)

Loading... Please Wait!

Russia / Liga Pro
Time Match
1 X 2
1 2
T Over Under
+
Safonov, Vladimir : Tsitselskiy, Artem
1.602.00
+1
Chahur, Vladislav : Kutuzov, Oleg
2.051.60
+1
Semeshin, Pavel : Uezdin, Aleksey
1.701.85
+1
Grebenyuk, Bogdan : Kobytov, Roman
1.901.65
+1
Minkov, Miroslav : Molodtsov, Denis
1.402.50
+1
Turabekov, Tynchtyk : Ogay, Sergey
2.051.55
+1
Chahur, Vladislav : Mihaylov, Igor Vale.
1.602.00
+1
Safonov, Vladimir : Golyshev, Aleksandr
1.801.75
+1
Uezdin, Aleksey : Churin, Konstantin
1.652.00
+1
Kobytov, Roman : Tsitselskiy, Artem
1.452.35
+1
Molodtsov, Denis : Kutuzov, Oleg
2.451.40
+1
Belugin, Oleg : Ovechkin, Sergey
1.651.90
+1
Iskenderov, Ivan : Meteleshko, Igor
1.602.00
+1
Simonov, Sergey : Tolmachev, Ivan
1.801.80
+1
Sergeevich, Igor : Duka, Andrey
1.352.60
+1
Lisov, Andrey Yurev. : Klavdenkov, Alexand.
1.402.55
+1
Ovechkin, Sergey : Sergeevich, Igor
1.801.80
+1
Tolmachev, Ivan : Lisov, Andrey Yurev.
1.552.10
+1
Duka, Andrey : Belugin, Oleg
3.201.24
+1
Klavdenkov, Alexand. : Simonov, Sergey
4.401.12
+1
Zabrodin, Andrey : Iskenderov, Ivan
2.001.60
+1
Belugin, Oleg : Sergeevich, Igor
3.601.19
+1
Iskenderov, Ivan : Zubkov, Vladimir
1.602.00
+1
Simonov, Sergey : Lisov, Andrey Yurev.
1.154.00
+1
Ovechkin, Sergey : Duka, Andrey
1.402.50
+1
Tolmachev, Ivan : Klavdenkov, Alexand.
1.173.75
+1
Mohnachev, Anton : Dukhin, Maksim
1.801.80
+1
Petrochenko, Dmitry : Nikulin, Sergey
2.001.60
+1
Makarenkov, Evgeny . : Kutin, Valery Vjach.
1.602.00
+1
Razinkov, Timofey : Lyfenko, Nikita
4.501.12
+1
Lobanov, Aleksej : Novikov, Ilya
1.801.80
+1
Dukhin, Maksim : Makarenkov, Evgeny .
2.001.60
+1
Nikulin, Sergey : Razinkov, Timofey
1.223.35
+1
Ogay, Sergey : Lobanov, Aleksej
1.801.80
+1
Kutin, Valery Vjach. : Mohnachev, Anton
1.801.80
+1
Novikov, Ilya : Semeshin, Pavel
3.351.22
+1
Lyfenko, Nikita : Petrochenko, Dmitry
1.302.75
+1
Mohnachev, Anton : Makarenkov, Evgeny .
1.901.65
+1
Petrochenko, Dmitry : Razinkov, Timofey
1.223.35
+1
Semeshin, Pavel : Lobanov, Aleksej
1.801.80
+1
Dukhin, Maksim : Kutin, Valery Vjach.
1.452.35
+1
Ogay, Sergey : Novikov, Ilya
1.901.65
+1
Nikulin, Sergey : Lyfenko, Nikita
1.801.80
+1
Muslikov, Sergey : Anisimov, Evgeny
2.601.35
+1
Frolov, Aleksandr G. : Medvedev, Pavel
2.601.35
+1
Pashkov, Nikolay : Andreev, Andrey
1.801.80
+1
Sverdlov, Mikhail : Zubkov, Vladimir
1.801.80
+1
Abelmasov, Igor : Beliakov, Vladimir
1.502.15
+1
Vorozheykin, Aleksa. : Poprocky, Aleksandr.
1.801.80
+1
Anisimov, Evgeny : Sverdlov, Mikhail
2.001.60
+1
Medvedev, Pavel : Abelmasov, Igor
2.101.55
+1
Andreev, Andrey : Vorozheykin, Aleksa.
1.273.05
+1
Zubkov, Vladimir : Muslikov, Sergey
2.751.30
+1
Beliakov, Vladimir : Frolov, Aleksandr G.
2.251.50
+1
Poprocky, Aleksandr. : Pashkov, Nikolay
1.901.65
+1
Muslikov, Sergey : Sverdlov, Mikhail
2.151.55
+1
Frolov, Aleksandr G. : Abelmasov, Igor
1.801.80
+1
Pashkov, Nikolay : Vorozheykin, Aleksa.
1.273.05
+1
Anisimov, Evgeny : Zubkov, Vladimir
1.552.10
+1
Andreev, Andrey : Poprocky, Aleksandr.
2.001.60
+1
Medvedev, Pavel : Beliakov, Vladimir
1.502.25
+1
Kuzmin, Sergey : Staroverov, Vladimi.
1.282.95
+1
Petrov, Aleksandr : Tsitselskiy, Artem
2.001.60
+1
Moshkov, Ivan : Soldatov, Ivan
2.251.50
+1
Sadkov, Andrey : Chernov, Vjacheslav
2.101.55
+1
Girevenkov, Alik : Sirotkin, Anton
2.451.40
+1
Razinkov, Dmitry : Lyfenko, Nikita
1.452.35
+1
Staroverov, Vladimi. : Sadkov, Andrey
1.801.80
+1
Tsitselskiy, Artem : Girevenkov, Alik
1.602.00
+1
Soldatov, Ivan : Razinkov, Dmitry
1.552.15
+1
Chernov, Vjacheslav : Kuzmin, Sergey
1.801.80
+1
Lyfenko, Nikita : Moshkov, Ivan
1.801.80
+1
Sirotkin, Anton : Petrov, Aleksandr
1.901.65
+1
Kuzmin, Sergey : Sadkov, Andrey
1.602.00
+1
Petrov, Aleksandr : Girevenkov, Alik
1.552.15
+1
Moshkov, Ivan : Razinkov, Dmitry
2.601.35
+1
Staroverov, Vladimi. : Chernov, Vjacheslav
1.452.35
+1
Soldatov, Ivan : Lyfenko, Nikita
1.502.25
+1
Tsitselskiy, Artem : Sirotkin, Anton
1.352.60
+1