Close

(0)

Russia / Liga Pro
Time Match 1 2 Home Away T + -
Ogay, Sergey : Turabekov, Tynchtyk 1.60 2.00
Lavrinenko, Dmitry : Tarasenkov, Nikolay 3.50 1.20
Masokin, Evgeniy : Klavdenkov, Alexand. 5.25 1.08
Lytko, Andrey : Pravednov, Andrey 1.80 1.80
Pronin, Oleg : Serebrennikov, Alex. 2.35 1.45
Ivanov, Valery : Ivanov Stanislavovi. 1.90 1.65
Turabekov, Tynchtyk : Smirnov, Igor 1.65 1.90
Klavdenkov, Alexand. : Kolesnikov, Dmitriy 1.55 2.10
Tarasenkov, Nikolay : Churin, Konstantin 1.80 1.80
Ogay, Sergey : Lytko, Andrey 2.10 1.55
Masokin, Evgeniy : Ivanov, Valery 2.10 1.55
Lavrinenko, Dmitry : Pronin, Oleg 1.90 1.65
Kolesnikov, Dmitriy : Ivanov Stanislavovi. 1.26 3.05
Churin, Konstantin : Serebrennikov, Alex. 2.35 1.45
Turabekov, Tynchtyk : Lytko, Andrey 2.15 1.55
Klavdenkov, Alexand. : Ivanov, Valery 1.60 2.00
Pravednov, Andrey : Ogay, Sergey 1.30 2.75
Ivanov Stanislavovi. : Masokin, Evgeniy 1.35 2.60
Serebrennikov, Alex. : Lavrinenko, Dmitry 1.22 3.35
Lytko, Andrey : Smirnov, Igor 1.65 2.00
Pronin, Oleg : Churin, Konstantin 3.35 1.22
Ivanov, Valery : Kolesnikov, Dmitriy 3.35 1.22
Pravednov, Andrey : Turabekov, Tynchtyk 1.22 3.35
Ivanov Stanislavovi. : Klavdenkov, Alexand. 3.60 1.19
Serebrennikov, Alex. : Tarasenkov, Nikolay 1.45 2.35
Smirnov, Igor : Ogay, Sergey 2.35 1.45
Kolesnikov, Dmitriy : Masokin, Evgeniy 1.28 2.95
Churin, Konstantin : Lavrinenko, Dmitry 1.50 2.25
Chernyavskiy, Mikha. : Muslikov, Sergey 1.85 1.75
Popov, Dmitry : Alekseev, Aleksandr 2.45 1.40
Homutov, Serguei : Arutiunyan, Artem 1.80 1.80
Sinkovskiy, Vladimi. : Klimentev, Vladimir 1.50 2.25
Poletaev, Igor : Slaschilin, Alexey 2.60 1.35
Arutiunyan, Artem : Poletaev, Igor 2.00 1.60
Alekseev, Aleksandr : Sinkovskiy, Vladimi. 2.00 1.60
Melkov, Oleg : Chernyavskiy, Mikha. 1.35 2.60
Klimentev, Vladimir : Popov, Dmitry 2.25 1.50
Popov, Dmitry : Sinkovskiy, Vladimi. 2.25 1.50
Homutov, Serguei : Poletaev, Igor 1.30 2.75
Muslikov, Sergey : Melkov, Oleg 2.45 1.40
Arutiunyan, Artem : Slaschilin, Alexey 2.25 1.50
Alekseev, Aleksandr : Klimentev, Vladimir 1.55 2.15
Suntsov, Artem : Pavlenko, Roman 1.90 1.65
Minchenkov, Igor : Shishko, Yevgeny 2.45 1.40
Kurilchik, Nikita : Buyanin, Ivan 1.40 2.45
Suslov, Andrey : Kuznetsov, Alexey 1.80 1.80
Frolov, Alexander : Smirnov, Igor 1.35 2.60
Khomenko, Roman : Andreev, Danila 1.80 1.80
Pavlenko, Roman : Suslov, Andrey 1.80 1.80
Buyanin, Ivan : Khomenko, Roman 2.25 1.50
Shishko, Yevgeny : Frolov, Alexander 2.15 1.55
Kuznetsov, Alexey : Suntsov, Artem 1.60 2.00
Andreev, Danila : Kurilchik, Nikita 1.60 2.00
Smirnov, Igor : Minchenkov, Igor 2.60 1.35
Suntsov, Artem : Suslov, Andrey 1.85 1.75
Minchenkov, Igor : Frolov, Alexander 1.14 4.10
Kurilchik, Nikita : Khomenko, Roman 2.00 1.60
Pavlenko, Roman : Kuznetsov, Alexey 1.80 1.80
Buyanin, Ivan : Andreev, Danila 1.80 1.80
Shishko, Yevgeny : Smirnov, Igor 1.50 2.25