Close

(0)

Russia / Liga Pro
Match Result First Set Over/Under
Time Match 1 2 Home Away T + -
Bogomolov, Albert : Kim, Sen Ir 2.75 1.35 +1
Arutiunyan, Artem : Moklozyan, Sarkis 1.85 1.70 +1
Bazilevsky, Vitaly : Tolmachev, Ivan 1.65 2.00 +1
Karpovkin, Gennady : Andreev, Andrey 1.23 3.30 +1
Sorin, Maksim : Poletaev, Igor 1.40 2.45 +1
Simonov, Sergey : Yanshaev, Alexey 1.50 2.15 +1
Kim, Sen Ir : Karpovkin, Gennady 1.60 2.05 +1
Tolmachev, Ivan : Simonov, Sergey 2.30 1.45 +1
Andreev, Andrey : Bogomolov, Albert 1.40 2.50 +1
Yanshaev, Alexey : Bazilevsky, Vitaly 1.85 1.75 +1
Poletaev, Igor : Arutiunyan, Artem 1.35 2.65 +1
Bogomolov, Albert : Karpovkin, Gennady 2.65 1.35 +1
Arutiunyan, Artem : Sorin, Maksim 2.60 1.35 +1
Bazilevsky, Vitaly : Simonov, Sergey 1.95 1.65 +1
Kim, Sen Ir : Andreev, Andrey 1.55 2.15 +1
Moklozyan, Sarkis : Poletaev, Igor 2.00 1.60 +1
Tolmachev, Ivan : Yanshaev, Alexey 1.65 1.95 +1
Antonov, Vitaly : Rachkov, Vladyslav 1.65 1.95 +1
Slaschilin, Alexey : Bazhinov, Yaroslav 1.40 2.50 +1
Novikov, Ilya : Uezdin, Aleksey 1.35 2.55 +1
Chernov, Vjacheslav : Pronin, Oleg 2.25 1.50 +1
Mikhaylov, Igor : Abelmasov, Igor 2.15 1.55 +1
Vahnin, Georgiy Vla. : Kurilchik, Nikita 3.70 1.18 +1
Rachkov, Vladyslav : Chernov, Vjacheslav 1.80 1.80 +1
Uezdin, Aleksey : Mikhaylov, Igor 2.55 1.35 +1
Bazhinov, Yaroslav : Vahnin, Georgiy Vla. 1.55 2.15 +1
Pronin, Oleg : Antonov, Vitaly 2.35 1.45 +1
Kurilchik, Nikita : Slaschilin, Alexey 1.50 2.25 +1
Abelmasov, Igor : Novikov, Ilya 2.35 1.45 +1
Antonov, Vitaly : Chernov, Vjacheslav 1.55 2.15 +1
Novikov, Ilya : Mikhaylov, Igor 1.35 2.55 +1
Slaschilin, Alexey : Vahnin, Georgiy Vla. 1.26 3.05 +1
Rachkov, Vladyslav : Pronin, Oleg 2.00 1.65 +1
Bazhinov, Yaroslav : Kurilchik, Nikita 1.85 1.70 +1
Uezdin, Aleksey : Abelmasov, Igor 2.40 1.45 +1