cashout
Close

(0)

Loading... Please Wait!

Russia / Liga Pro
Time Match
1 X 2
1 2
T Over Under
+
Selkin, Vladimir : Kulikov, Sergey
1.193.55
+1
Vshivkov, Pavel : Soldusov, Oleg
2.701.35
+1
Bardyshev, Georgy : Golyshev, Aleksandr
2.701.35
+1
Kulikov, Sergey : Yakovlev, Andrey
1.452.30
+1
Soldusov, Oleg : Madan, Evgeniy Serg.
1.402.50
+1
Golyshev, Aleksandr : Novikov, Ilya
1.701.90
+1
Gusev, Mikhail : Selkin, Vladimir
2.401.40
+1
Poprocky, Aleksandr. : Vshivkov, Pavel
2.401.45
+1
Lbov, Yuriy Vyaches. : Bardyshev, Georgy
1.851.75
+1
Pronin, Oleg : Mihaylov, Igor Vale.
2.701.35
+1
Kuzmin, Sergey : Chernov, Vjacheslav
1.402.55
+1
Klavdenkov, Alexand. : Bazilevsky, Vitaly
1.452.40
+1
Abanokov, Zalim : Zhulyabin, Vladimir
1.502.20
+1
Gribkov, Alexander : Kryuchkov, Evgenii
2.551.35
+1
Sadkov, Andrey : Tikhnenko, Dmitry
1.651.95
+1
Zhulyabin, Vladimir : Pronin, Oleg
1.352.65
+1
Bazilevsky, Vitaly : Gribkov, Alexander
1.751.80
+1
Chernov, Vjacheslav : Sadkov, Andrey
1.801.80
+1
Mihaylov, Igor Vale. : Abanokov, Zalim
1.552.15
+1
Tikhnenko, Dmitry : Kuzmin, Sergey
1.801.75
+1
Kryuchkov, Evgenii : Klavdenkov, Alexand.
3.201.24
+1
Abanokov, Zalim : Pronin, Oleg
2.101.55
+1
Klavdenkov, Alexand. : Gribkov, Alexander
1.951.65
+1
Kuzmin, Sergey : Sadkov, Andrey
1.292.90
+1
Zhulyabin, Vladimir : Mihaylov, Igor Vale.
3.101.25
+1
Chernov, Vjacheslav : Tikhnenko, Dmitry
1.602.05
+1
Bazilevsky, Vitaly : Kryuchkov, Evgenii
3.401.21
+1
Serebrennikov, Alex. : Zhurba, Nikolai
2.501.40
+1
Shagarov, Oleg : Petrochenko, Dmitry
2.051.55
+1
Suntsov, Artem : Ilin, Anatoliy
2.151.50
+1
Tsybikov, Zhargal Y. : Uezdin, Aleksey
2.251.50
+1
Ilyukhin, Evgeniy : Minkov, Miroslav
2.301.45
+1
Volkov, Aleksandr D. : Yusipov, Timofey
1.502.20
+1
Zhurba, Nikolai : Ignatiev, Dmitry
1.651.95
+1
Ilin, Anatoliy : Sukharnikov, Nikita
1.452.30
+1
Petrochenko, Dmitry : Tsitselskiy, Artem
1.751.80
+1
Serebrennikov, Alex. : Tsybikov, Zhargal Y.
1.124.30
+1
Suntsov, Artem : Ilyukhin, Evgeniy
1.801.75
+1
Shagarov, Oleg : Volkov, Aleksandr D.
1.552.05
+1
Ignatiev, Dmitry : Uezdin, Aleksey
1.124.30
+1
Sukharnikov, Nikita : Minkov, Miroslav
1.552.10
+1
Tsitselskiy, Artem : Yusipov, Timofey
1.951.65
+1
Zhurba, Nikolai : Tsybikov, Zhargal Y.
1.253.10
+1
Ilin, Anatoliy : Ilyukhin, Evgeniy
1.502.20
+1
Petrochenko, Dmitry : Volkov, Aleksandr D.
1.452.40
+1
Uezdin, Aleksey : Serebrennikov, Alex.
1.801.75
+1
Yusipov, Timofey : Shagarov, Oleg
2.551.40
+1
Minkov, Miroslav : Suntsov, Artem
1.402.45
+1
Tsybikov, Zhargal Y. : Ignatiev, Dmitry
2.701.35
+1
Volkov, Aleksandr D. : Tsitselskiy, Artem
1.602.05
+1
Ilyukhin, Evgeniy : Sukharnikov, Nikita
1.801.80
+1
Uezdin, Aleksey : Zhurba, Nikolai
2.251.50
+1
Minkov, Miroslav : Ilin, Anatoliy
2.351.45
+1
Yusipov, Timofey : Petrochenko, Dmitry
2.801.30
+1
Ignatiev, Dmitry : Serebrennikov, Alex.
2.201.50
+1
Sukharnikov, Nikita : Suntsov, Artem
1.452.30
+1
Tsitselskiy, Artem : Shagarov, Oleg
1.651.95
+1