Close

(0)

International / TT Cup
Match Result First Set Over/Under
Time Match 1 2 Home Away T + -
Aksyonin, Vasily : Tsolik, Petro 1.70 1.90 +1
Baranovskiy, Sergey : Yunchyk, Valentyn 2.60 1.35 +1
Scherinskiy, Andrey : Filatov, Sergey 1.65 1.90 +1
Kotik, Andrey : Hrytsyienko, Nazari. 1.75 1.85 +1
Vorsulyak, Yaroslav : Sidorak, Nazariy 3.15 1.24 +1
Kats, Lev : Nikolenko, Maxim 1.90 1.65 +1
Lytvynenko, Mykola : Simonchuk, David 1.90 1.65 +1
Hrytsyienko, Nazari. : Nechyporuk, Vadym 1.95 1.65 +1
Nykyforuk, Stepan : Aksyonin, Vasily 1.30 2.80 +1
Telnoy, Nikolay : Baranovskiy, Sergey 1.14 4.10 +1
Scherinskiy, Andrey : Molochko, Aleksey 2.25 1.50 +1
Vahta, Dmitriy : Kotik, Andrey 1.80 1.80 +1
Vorsulyak, Yaroslav : Tsolik, Petro 1.60 2.00 +1
Kats, Lev : Yunchyk, Valentyn 2.60 1.35 +1
Simonchuk, David : Filatov, Sergey 1.55 2.15 +1
Kotik, Andrey : Nechyporuk, Vadym 1.60 2.00 +1
Aksyonin, Vasily : Sidorak, Nazariy 2.35 1.45 +1
Baranovskiy, Sergey : Nikolenko, Maxim 2.60 1.35 +1
Scherinskiy, Andrey : Simonchuk, David 1.80 1.80 +1
Vahta, Dmitriy : Hrytsyienko, Nazari. 1.55 2.10 +1
Vorsulyak, Yaroslav : Aksyonin, Vasily 1.80 1.80 +1
Kats, Lev : Baranovskiy, Sergey 2.10 1.55 +1
Lytvynenko, Mykola : Molochko, Aleksey 1.55 2.15 +1
Nykyforuk, Stepan : Tsolik, Petro 1.55 2.15 +1
Telnoy, Nikolay : Yunchyk, Valentyn 1.90 1.65 +1
Demidov, Sergey : Movin, Andrey 2.05 1.55 +1
Lysak, Alexander : Obidnyi, Oleg 1.35 2.70 +1
Scherinskiy, Andrey : Lytvynenko, Mykola 1.60 2.00 +1
Vorsulyak, Yaroslav : Nykyforuk, Stepan 1.65 1.90 +1
Kats, Lev : Telnoy, Nikolay 1.95 1.65 +1
Shchytka, Oleksandr : Movin, Andrey 1.22 3.35 +1
Demidov, Sergey : Lysak, Alexander 2.10 1.55 +1
Molochko, Aleksey : Filatov, Sergey 1.80 1.80 +1
Tsolik, Petro : Sidorak, Nazariy 2.10 1.55 +1
Yunchyk, Valentyn : Nikolenko, Maxim 1.40 2.45 +1
Shchytka, Oleksandr : Obidnyi, Oleg 1.17 3.70 +1
Lysak, Alexander : Movin, Andrey 1.55 2.15 +1
Shchytka, Oleksandr : Lysak, Alexander 1.18 3.70 +1
Demidov, Sergey : Obidnyi, Oleg 2.95 1.28 +1
Shchytka, Oleksandr : Demidov, Sergey 1.14 4.10 +1
Obidnyi, Oleg : Movin, Andrey 1.40 2.50 +1
Skhabovskyi, Maksym : Pinchuk, Oleksandr 2.15 1.55 +1
Naumchuk, Maxim : Pinchuk, Oleksandr 1.22 3.35 +1
Skhabovskyi, Maksym : Marchuk, Mykhailo 1.24 3.15 +1
Marchuk, Mykhailo : Pinchuk, Oleksandr 3.05 1.26 +1
Naumchuk, Maxim : Marchuk, Mykhailo 1.12 4.40 +1
Naumchuk, Maxim : Skhabovskyi, Maksym 1.22 3.35 +1