Close

(0)

International / TT Cup
Time Match 1 2 Home Away T + -
Kovalov, Oleksandr : Baranovskiy, Sergey 2.70 1.35
Isaev, Andrey : Yaskov, Dmytro 3.00 1.27
Pinchuk, Oleksandr : Malashevsky, Vladim. 2.15 1.55
Kotik, Andrey : Hrytsyienko, Nazari. 1.90 1.65
Danilyuk, Nazar : Mosuk, Nazar 1.28 2.95
Bindas, Oleg : Dubrovin, Dmitry 2.00 1.60
Nikolenko, Maxim : Zemyancev, Sergei 1.65 1.90
Pesternikov, Denys : Shkurupii, Aleksand. 1.50 2.15
Protopopov, Vitaly : Myrza, Anton 3.15 1.25
Vahta, Dmitriy : Nechyporuk, Vadym 1.90 1.70
Kushnyr, Vasiliy : Gordiy, Andrey 1.55 2.10
Pismenniy, Evgeniy : Masko, Evgeniy 1.65 1.90
Ponomarenko, Sergey : Baranovskiy, Sergey 2.45 1.40
Omicinskiy, Evgeniy : Yaskov, Dmytro 1.90 1.65
Kazmirchuk, Vadim : Malashevsky, Vladim. 1.90 1.70
Nechyporuk, Vadym : Hrytsyienko, Nazari. 1.60 2.00
Oleskevych, Olexand. : Mosuk, Nazar 1.22 3.35
Lytvynenko, Mykola : Dubrovin, Dmitry 1.55 2.10
Shcherbak, Denys : Derypaska, Roman 3.10 1.26
Shkurupii, Aleksand. : Plishilo, Volodymyr 1.80 1.80
Isaev, Andrey : Protopopov, Vitaly 1.35 2.60
Pinchuk, Oleksandr : Paukov, Vadim 1.80 1.80
Kotik, Andrey : Vahta, Dmitriy 2.15 1.55
Danilyuk, Nazar : Kushnyr, Vasiliy 2.45 1.40
Nikolenko, Maxim : Masko, Evgeniy 1.60 2.00
Bindas, Oleg : Filatov, Sergey 2.10 1.55
Kovalov, Oleksandr : Pesternikov, Denys 2.60 1.35
Omicinskiy, Evgeniy : Myrza, Anton 1.75 1.80
Vahta, Dmitriy : Hrytsyienko, Nazari. 2.00 1.60
Oleskevych, Olexand. : Gordiy, Andrey 1.55 2.15
Derypaska, Roman : Zemyancev, Sergei 1.90 1.65
Ponomarenko, Sergey : Shkurupii, Aleksand. 2.15 1.55
Protopopov, Vitaly : Yaskov, Dmytro 2.60 1.35
Paukov, Vadim : Malashevsky, Vladim. 1.85 1.75
Kotik, Andrey : Nechyporuk, Vadym 1.90 1.65
Kushnyr, Vasiliy : Mosuk, Nazar 1.65 1.95
Pismenniy, Evgeniy : Shcherbak, Denys 1.55 2.10
Filatov, Sergey : Dubrovin, Dmitry 1.80 1.80
Pesternikov, Denys : Baranovskiy, Sergey 1.90 1.65
Omicinskiy, Evgeniy : Protopopov, Vitaly 1.40 2.50
Kazmirchuk, Vadim : Paukov, Vadim 1.80 1.80
Oleskevych, Olexand. : Kushnyr, Vasiliy 3.10 1.25
Nikolenko, Maxim : Derypaska, Roman 1.90 1.70
Lytvynenko, Mykola : Filatov, Sergey 1.60 2.00
Kovalov, Oleksandr : Plishilo, Volodymyr 1.60 2.00
Isaev, Andrey : Myrza, Anton 3.60 1.19
Danilyuk, Nazar : Gordiy, Andrey 1.30 2.75
Shcherbak, Denys : Masko, Evgeniy 2.30 1.45
Ponomarenko, Sergey : Pesternikov, Denys 1.60 2.00
Omicinskiy, Evgeniy : Isaev, Andrey 1.55 2.05
Kazmirchuk, Vadim : Pinchuk, Oleksandr 1.90 1.65
Oleskevych, Olexand. : Danilyuk, Nazar 2.00 1.60
Lytvynenko, Mykola : Bindas, Oleg 2.00 1.60
Pismenniy, Evgeniy : Zemyancev, Sergei 1.90 1.65
Kovalov, Oleksandr : Shkurupii, Aleksand. 1.80 1.80
Myrza, Anton : Yaskov, Dmytro 1.55 2.10
Gordiy, Andrey : Mosuk, Nazar 1.90 1.65
Nikolenko, Maxim : Shcherbak, Denys 1.24 3.15
Baranovskiy, Sergey : Plishilo, Volodymyr 2.00 1.60
Pismenniy, Evgeniy : Derypaska, Roman 1.40 2.45
Ponomarenko, Sergey : Kovalov, Oleksandr 1.80 1.80
Masko, Evgeniy : Zemyancev, Sergei 1.55 2.10
Pesternikov, Denys : Plishilo, Volodymyr 1.55 2.15
Nikolenko, Maxim : Pismenniy, Evgeniy 1.35 2.60
Shkurupii, Aleksand. : Baranovskiy, Sergey 2.45 1.40
Shcherbak, Denys : Zemyancev, Sergei 1.75 1.85
Derypaska, Roman : Masko, Evgeniy 1.55 2.10