cashout
Close

(0)

Table Tennis - Highlights

Match Result First Set Over/Under
Time Match 1 2 Home Away T + -
Turabekov, Tynchtyk : Putilovsky, Vadim 1.70 1.90 +1
Shagarov, Oleg : Petrochenko, Dmitry 2.10 1.55 +1
Mihaylov, Igor Vale. : Tarasenkov, Nikolay 2.55 1.40 +1
Petrov, Aleksandr : Pravednov, Andrey 1.55 2.10 +1
Safonov, Vladimir : Girevenkov, Alik 1.50 2.20 +1
Korneev, Dmitry : Sukharnikov, Nikita 1.85 1.75 +1
Bogomolov, Albert : Duka, Andrey 1.60 2.00 +1
Chernyavskiy, Mikha. : Doncenko, Andrey 2.15 1.50 +1
Arutiunyan, Artem : Nikiforov, Oleg 1.90 1.65 +1
Merezhko, Alexandr : Kononenko, Alexande. 1.60 2.00 +1

Table Tennis - Last Minute

Match Result First Set Over/Under
Time Match 1 2 Home Away T + -
Turabekov, Tynchtyk : Putilovsky, Vadim 1.70 1.90 +1
Shagarov, Oleg : Petrochenko, Dmitry 2.10 1.55 +1
Mihaylov, Igor Vale. : Tarasenkov, Nikolay 2.55 1.40 +1
Petrov, Aleksandr : Pravednov, Andrey 1.55 2.10 +1
Korneev, Dmitry : Sukharnikov, Nikita 1.85 1.75 +1
Safonov, Vladimir : Girevenkov, Alik 1.50 2.20 +1
Bogomolov, Albert : Duka, Andrey 1.60 2.00 +1
Arutiunyan, Artem : Nikiforov, Oleg 1.90 1.65 +1
Chernyavskiy, Mikha. : Doncenko, Andrey 2.15 1.50 +1
Merezhko, Alexandr : Kononenko, Alexande. 1.60 2.00 +1