Tipbet Ltd.
cashout
Close

(0)

Loading... Please Wait!

China / CBA
Time Match
1 2
1 X 2
T Over Under
+
Shandong Kirin : Ningbo Rockets
1.09.00
199.51.851.80
+56
Jiangsu Dragons : Zhejiang Golden Bul.
9.001.0
187.51.851.80
+56
Liaoning Flying Leo. : Xinjiang Flying Tig.
1.095.25
1.2424.93.66
203.51.851.80
+60
Shenzhen Leopards : Shanghai Sharks
3.351.23
2.7622.81.40
215.51.851.80
+60
Beijing Royal Fight. : Guangzhou Loong Lio.
1.402.50
1.5620.52.33
187.51.851.80
+61
Fujian Sturgeons : Qingdao Eagles
3.401.23
2.7722.81.40
213.51.801.85
+60
Jilin Northeast Tig. : Zhejiang Guangsha L.
6.501.05
4.2426.51.18
201.51.851.80
+59
Beijing Ducks : Sichuan Blue Whales
1.164.00
1.3222.63.16
185.51.851.80
+60