Tipbet Ltd.
cashout
Close

(0)

Loading... Please Wait!

China / CBA
Time Match
1 2
1 X 2
T Over Under
+
Sichuan Blue Whales : Qingdao Eagles
2.401.45
2.2720.71.59
192.51.851.80
+60
Zhejiang Guangsha L. : Shanxi Loongs
1.085.50
1.3124.03.18
222.51.801.85
+52
Shandong Kirin : Ningbo Rockets
1.09.00
1.0630.06.67
200.51.851.80
+57
Jiangsu Dragons : Zhejiang Golden Bul.
9.001.0
188.51.851.80
+55
Liaoning Flying Leo. : Xinjiang Flying Tig.
1.173.95
1.3323.23.07
205.51.851.80
+59
Shenzhen Leopards : Shanghai Sharks
3.351.23
2.7422.71.41
215.51.801.85
+60
Beijing Royal Fight. : Guangzhou Loong Lio.
1.602.05
1.7120.02.05
186.51.801.85
+61
Fujian Sturgeons : Qingdao Eagles
3.451.22
2.7922.81.39
214.51.801.85
+60
Beijing Ducks : Sichuan Blue Whales
1.046.75
1.1626.64.51
186.51.851.80
+60
Jilin Northeast Tig. : Zhejiang Guangsha L.
7.251.03
4.7828.11.14
201.51.851.80
+59