cashout
Close

(0)

Loading... Please Wait!

China / CBA
Time Match
1 2
1 X 2
T Over Under
+
Beijing Ducks : Fujian Sturgeons
2.001.65
2.0317.21.75
200.51.851.80
+61
Zhejiang Guangsha L. : Shanxi Loongs
1.037.75
1.1423.85.01
199.51.851.85
+59
Sichuan Blue Whales : Shenzhen Aviators
1.751.90
1.8117.21.96
201.51.851.80
+61
Jiangsu Dragons : Jilin Northeast Tig.
4.701.13
3.4820.21.28
203.51.851.85
+60