Schließen

(0)

Russland / Liga Pro
Zeit Spiel 1 2 1 2 T + -
Beliakov, Vladimir : Ilin, Anatoliy 3,85 1,16
Nikulin, Sergey : Yanshaev, Alexey 1,75 1,80
Cheklin, Mikhail : Innazarov, Alexey 1,45 2,35
Vlasov, Aleksey : Kasatkin, Vladimir 1,60 2,00
Gribkov, Alexander : Moshkov, Ivan 1,90 1,65
Shirshov, Alexander : Korolev, Semyon 2,05 1,55
Kasatkin, Vladimir : Ilin, Anatoliy 2,90 1,29
Moshkov, Ivan : Yanshaev, Alexey 2,00 1,60
Korolev, Semyon : Innazarov, Alexey 1,60 2,00
Beliakov, Vladimir : Vlasov, Aleksey 2,10 1,55
Cheklin, Mikhail : Shirshov, Alexander 2,45 1,40
Nikulin, Sergey : Gribkov, Alexander 1,50 2,15
Pravednov, Andrey : Zhurba, Nikolai 1,55 2,15
Afanasyev, Ivan : Soldatov, Ivan 1,65 1,95
Bychkov, Stanislav : Tarasenkov, Nikolay 1,65 1,95
Turabekov, Tynchtyk : Smirnov, Igor 1,95 1,65
Masokin, Evgeniy : Klavdenkov, Alexand. 3,85 1,16
Myagkov, Sergey : Ziuzikov, Petr 2,30 1,45
Zhurba, Nikolai : Ogay, Sergey 1,80 1,75
Soldatov, Ivan : Ivanov, Valery 1,65 1,95
Tarasenkov, Nikolay : Lavrinenko, Dmitry 1,28 2,95
Pravednov, Andrey : Turabekov, Tynchtyk 1,35 2,75
Bychkov, Stanislav : Myagkov, Sergey 3,55 1,19
Lavrinenko, Dmitry : Ziuzikov, Petr 2,05 1,60
Ivanov, Valery : Klavdenkov, Alexand. 1,90 1,65
Tarasenkov, Nikolay : Myagkov, Sergey 2,15 1,50
Soldatov, Ivan : Masokin, Evgeniy 1,90 1,70
Smirnov, Igor : Pravednov, Andrey 2,00 1,60
Ziuzikov, Petr : Bychkov, Stanislav 1,65 1,95
Klavdenkov, Alexand. : Afanasyev, Ivan 1,18 3,60
Masokin, Evgeniy : Ivanov, Valery 1,75 1,80
Myagkov, Sergey : Lavrinenko, Dmitry 1,29 2,90
Klavdenkov, Alexand. : Soldatov, Ivan 1,70 1,90
Ziuzikov, Petr : Tarasenkov, Nikolay 1,80 1,80
Lavrinenko, Dmitry : Bychkov, Stanislav 3,10 1,26
Ivanov, Valery : Afanasyev, Ivan 2,75 1,30