Schließen

(0)

Tischtennis - International

Zeit Setka Cup 1 X 2 1 X 2 T + -  
Hudushyn, Ihor : Yakimenko, Stefan 1,45 2,30
Sklyarenko, Andriy : Mrykh, Maksym 2,05 1,60
Yakubov, Marat : Khairov, Dmitry 1,60 2,00
Kovpak, Egor : Muliukin, Yevhen 2,05 1,60
Prokopenko, Dmitry : Bereza, Viktor 1,50 2,20
Goncharuk, Alexande. : Troian, Andrii 1,80 1,80
Rubanka, Ihor : Bilobrov, Volodymyr 1,65 1,90
Pomin, Roman : Kondratenko, Vasili. 1,17 3,75
Hudushyn, Ihor : Khairov, Dmitry 1,35 2,60
Sklyarenko, Andriy : Muliukin, Yevhen 1,70 1,90
Obischenko, Andrey : Havryliuk, Bohdan 3,20 1,24
Kovalchuk, Oleksand. : Dukhovenko, Oleksan. 2,20 1,50
Troian, Andrii : Yakimenko, Stefan 1,55 2,15
Bilobrov, Volodymyr : Mrykh, Maksym 2,15 1,55
Prokopenko, Dmitry : Kondratenko, Vasili. 1,60 2,05
Gavrish, Daniil : Matiushenko, Andrii 1,40 2,50
Yakubov, Marat : Goncharuk, Alexande. 2,00 1,60
Hnoievoi, Roman : Paniotov, Aleksandr 2,15 1,55
Kovpak, Egor : Rubanka, Ihor 2,05 1,60
Havryliuk, Bohdan : Bereza, Viktor 1,80 1,80
Kovalchuk, Oleksand. : Gavrish, Daniil 1,45 2,30
Hudushyn, Ihor : Troian, Andrii 1,80 1,80
Sklyarenko, Andriy : Bilobrov, Volodymyr 1,40 2,50
Pomin, Roman : Obischenko, Andrey 1,50 2,20
Goncharuk, Alexande. : Khairov, Dmitry 1,95 1,65
Rubanka, Ihor : Muliukin, Yevhen 1,80 1,80
Prokopenko, Dmitry : Havryliuk, Bohdan 1,40 2,40
Yakubov, Marat : Yakimenko, Stefan 1,40 2,45
Hnoievoi, Roman : Shukin, Dmitriy 1,50 2,20
Kovpak, Egor : Mrykh, Maksym 1,55 2,15
Obischenko, Andrey : Kondratenko, Vasili. 1,80 1,80
Matiushenko, Andrii : Dukhovenko, Oleksan. 2,50 1,40
Hudushyn, Ihor : Goncharuk, Alexande. 2,05 1,55
Sklyarenko, Andriy : Rubanka, Ihor 1,40 2,50
Pomin, Roman : Bereza, Viktor 1,55 2,15
Yakubov, Marat : Troian, Andrii 1,80 1,80
Kovpak, Egor : Bilobrov, Volodymyr 1,30 2,75
Prokopenko, Dmitry : Obischenko, Andrey 1,80 1,80
Khairov, Dmitry : Yakimenko, Stefan 2,10 1,55
Muliukin, Yevhen : Mrykh, Maksym 1,80 1,80
Pomin, Roman : Havryliuk, Bohdan 1,35 2,60
Matiushenko, Andrii : Kovalchuk, Oleksand. 2,40 1,40
Hudushyn, Ihor : Yakubov, Marat 1,80 1,80
Sklyarenko, Andriy : Kovpak, Egor 2,85 1,30
Kondratenko, Vasili. : Bereza, Viktor 1,80 1,80
Goncharuk, Alexande. : Yakimenko, Stefan 2,00 1,60
Paniotov, Aleksandr : Shukin, Dmitriy 1,80 1,80
Rubanka, Ihor : Mrykh, Maksym 1,55 2,15
Prokopenko, Dmitry : Pomin, Roman 1,50 2,20
Troian, Andrii : Khairov, Dmitry 1,65 1,90
Bilobrov, Volodymyr : Muliukin, Yevhen 1,40 2,45
Obischenko, Andrey : Bereza, Viktor 2,60 1,35
Zholubak, Mykhailo : Fedorchenko, Andriy 1,30 2,75
Panchenko, Bogdan : Zayets, Alexey 2,00 1,60
Havryliuk, Bohdan : Kondratenko, Vasili. 2,35 1,45
Malinka, Roman : Yolkin, Anton 2,30 1,45
Mischenko, Vladisla. : Ishchuk, Vadim 1,80 1,80
Zemyancev, Sergei : Kirsanov, Konstanti. 1,80 1,80
Evtodiy, Victor : Efimenko, Ivan 1,60 2,00
Ivanov, Evgeniy : Kim, Dmitriy 2,10 1,55
Zholubak, Mykhailo : Yolkin, Anton 1,55 2,15
Panchenko, Bogdan : Ishchuk, Vadim 1,80 1,80
Obrazkov, Oleg : Kobets, Vitalii 1,65 1,95
Kirsanov, Konstanti. : Fedorchenko, Andriy 1,65 1,90
Efimenko, Ivan : Zayets, Alexey 1,30 2,75
Starodubskyi, Ihor : Kim, Dmitriy 3,70 1,18
Malinka, Roman : Zemyancev, Sergei 1,45 2,35
Mischenko, Vladisla. : Evtodiy, Victor 1,85 1,75
Boiko, Leonid : Halynskyi, Mykola 1,80 1,80
Zholubak, Mykhailo : Kirsanov, Konstanti. 1,35 2,60
Panchenko, Bogdan : Efimenko, Ivan 1,80 1,80
Klim, Vladislav : Zholubak, Roman 2,60 1,35
Ivanov, Evgeniy : Obrazkov, Oleg 2,75 1,30
Zemyancev, Sergei : Yolkin, Anton 2,75 1,30
Evtodiy, Victor : Ishchuk, Vadim 1,65 1,90
Starodubskyi, Ihor : Kobets, Vitalii 2,75 1,30
Malinka, Roman : Fedorchenko, Andriy 1,60 2,00
Mischenko, Vladisla. : Zayets, Alexey 1,30 2,75
Zholubak, Roman : Ivanov, Viktor 1,55 2,10
Obrazkov, Oleg : Kim, Dmitriy 1,40 2,45
Zholubak, Mykhailo : Zemyancev, Sergei 1,28 2,95
Panchenko, Bogdan : Evtodiy, Victor 1,80 1,80
Boiko, Leonid : Klim, Vladislav 1,80 1,80
Malinka, Roman : Kirsanov, Konstanti. 1,80 1,80
Mischenko, Vladisla. : Efimenko, Ivan 1,55 2,15
Starodubskyi, Ihor : Obrazkov, Oleg 2,10 1,55
Ishchuk, Vadim : Zayets, Alexey 1,60 2,00
Klim, Vladislav : Halynskyi, Mykola 1,80 1,80
Ivanov, Evgeniy : Kobets, Vitalii 2,75 1,30
Zholubak, Mykhailo : Malinka, Roman 1,24 3,15
Panchenko, Bogdan : Mischenko, Vladisla. 1,60 2,00
Boiko, Leonid : Ivanov, Viktor 1,65 1,90
Zemyancev, Sergei : Fedorchenko, Andriy 2,35 1,45
Evtodiy, Victor : Zayets, Alexey 1,60 2,00
Starodubskyi, Ihor : Ivanov, Evgeniy 2,15 1,55
Kirsanov, Konstanti. : Yolkin, Anton 3,05 1,26
Efimenko, Ivan : Ishchuk, Vadim 1,65 1,90
Boiko, Leonid : Zholubak, Roman 2,10 1,55
Halynskyi, Mykola : Ivanov, Viktor 2,35 1,45
Kobets, Vitalii : Kim, Dmitriy 1,50 2,25
Klim, Vladislav : Ivanov, Viktor 1,22 3,35
Zholubak, Roman : Halynskyi, Mykola 1,14 4,10