затворено

(0)

Международен / Setka Cup
Време Мач 1 2 Домакин Гости T + -
Yolkin, Anton : Malinka, Roman 1,40 2,45
Kostuk, Borys : Panchenko, Bogdan 1,45 2,30
Chernyshov, Dmytro : Obischenko, Andrey 1,80 1,80
Korovychenko, Valen. : Fedorchenko, Andriy 2,35 1,45
Kolodiy, Denis : Mrykh, Maksym 1,65 2,00
Kurtenko, Andrey : Riadynskyi, Yehor 1,80 1,80
Moroz, Kostiantyn : Ivanov, Viktor 1,55 2,10
Zholubak, Mykhailo : Kirsanov, Konstanti. 1,11 4,50
Rubanka, Ihor : Kolbasenko, Alexand. 1,55 2,10
Kozlov, Denys : Akimov, Yehor 1,60 2,05
Kovalchuk, Oleksand. : Mishchenko, Alexand. 1,60 2,05
Yolkin, Anton : Fedorchenko, Andriy 1,45 2,35
Kostuk, Borys : Mrykh, Maksym 1,65 1,90
Chernyshov, Dmytro : Riadynskyi, Yehor 1,60 2,00
Kirsanov, Konstanti. : Malinka, Roman 2,30 1,45
Kolbasenko, Alexand. : Panchenko, Bogdan 2,90 1,29
Akimov, Yehor : Obischenko, Andrey 1,85 1,70
Moroz, Kostiantyn : Mishchenko, Alexand. 3,80 1,17
Korovychenko, Valen. : Zholubak, Mykhailo 2,00 1,60
Kolodiy, Denis : Rubanka, Ihor 2,00 1,60
Kurtenko, Andrey : Kozlov, Denys 2,25 1,50
Yolkin, Anton : Kirsanov, Konstanti. 1,40 2,45
Kostuk, Borys : Kolbasenko, Alexand. 1,50 2,25
Kovalchuk, Oleksand. : Dukhovenko, Oleksan. 1,90 1,65
Zholubak, Mykhailo : Fedorchenko, Andriy 1,55 2,10
Rubanka, Ihor : Mrykh, Maksym 1,55 2,10
Kozlov, Denys : Riadynskyi, Yehor 1,80 1,80
Korovychenko, Valen. : Malinka, Roman 1,30 2,75
Kolodiy, Denis : Panchenko, Bogdan 2,75 1,30
Kurtenko, Andrey : Obischenko, Andrey 2,15 1,55
Dukhovenko, Oleksan. : Mishchenko, Alexand. 2,10 1,55
Yolkin, Anton : Zholubak, Mykhailo 1,55 2,10
Kostuk, Borys : Rubanka, Ihor 2,00 1,60
Chernyshov, Dmytro : Kozlov, Denys 1,90 1,65
Kovalchuk, Oleksand. : Ivanov, Viktor 1,60 2,00
Korovychenko, Valen. : Kirsanov, Konstanti. 1,80 1,80
Kolodiy, Denis : Kolbasenko, Alexand. 2,25 1,50
Moroz, Kostiantyn : Dukhovenko, Oleksan. 2,35 1,45
Fedorchenko, Andriy : Malinka, Roman 1,55 2,10
Mrykh, Maksym : Panchenko, Bogdan 1,90 1,65
Riadynskyi, Yehor : Obischenko, Andrey 2,00 1,60
Yolkin, Anton : Korovychenko, Valen. 2,45 1,40
Kostuk, Borys : Kolodiy, Denis 1,65 1,90
Chernyshov, Dmytro : Kurtenko, Andrey 1,60 2,00
Mishchenko, Alexand. : Ivanov, Viktor 1,65 1,90
Zholubak, Mykhailo : Malinka, Roman 1,55 2,10
Kozlov, Denys : Obischenko, Andrey 1,80 1,80
Moroz, Kostiantyn : Kovalchuk, Oleksand. 1,55 2,15
Kirsanov, Konstanti. : Fedorchenko, Andriy 1,80 1,80
Kolbasenko, Alexand. : Mrykh, Maksym 2,10 1,55
Dukhovenko, Oleksan. : Ivanov, Viktor 1,80 1,80
Sydorenko, Vitalii : Reva, Vadim 1,60 2,00
Vasiuk, Vadym : Biletskiy, Oleg 1,45 2,35
Sydorenko, Andrii : Tymchenko, Volodymy. 1,50 2,15
Marchuk, Maksym : Balakirev, Maxim 2,95 1,28
Gavrish, Daniil : Lutskiy, Vladimir 1,65 1,90
Khurtak, Evgeniy : Syvych, Viktor 1,14 4,10
Kilyakin, Peter : Biletskiy, Oleg 1,45 2,35
Sydorenko, Vitalii : Tymchenko, Volodymy. 2,15 1,50
Solomko, Ruslan : Romanenko, Andrii 1,80 1,80
Syvych, Viktor : Reva, Vadim 4,10 1,14
Marchuk, Maksym : Shukin, Dmitriy 1,80 1,80
Vasiuk, Vadym : Gavrish, Daniil 1,45 2,35
Sydorenko, Andrii : Khurtak, Evgeniy 2,10 1,55
Romanenko, Andrii : Balakirev, Maxim 1,65 1,90
Kilyakin, Peter : Lutskiy, Vladimir 1,50 2,25
Sydorenko, Vitalii : Syvych, Viktor 1,55 2,10
Gavrish, Daniil : Biletskiy, Oleg 1,30 2,75
Khurtak, Evgeniy : Tymchenko, Volodymy. 2,00 1,60
Marchuk, Maksym : Romanenko, Andrii 2,45 1,40
Sydorenko, Andrii : Reva, Vadim 1,50 2,25
Solomko, Ruslan : Shukin, Dmitriy 1,30 2,75
Kilyakin, Peter : Gavrish, Daniil 1,75 1,85
Sydorenko, Vitalii : Khurtak, Evgeniy 2,95 1,28
Vasiuk, Vadym : Lutskiy, Vladimir 1,50 2,25
Sydorenko, Andrii : Syvych, Viktor 1,30 2,75
Marchuk, Maksym : Solomko, Ruslan 2,35 1,45
Tymchenko, Volodymy. : Reva, Vadim 2,75 1,30
Kilyakin, Peter : Vasiuk, Vadym 1,50 2,25
Sydorenko, Vitalii : Sydorenko, Andrii 1,80 1,80
Shukin, Dmitriy : Balakirev, Maxim 1,45 2,35
Khurtak, Evgeniy : Reva, Vadim 2,10 1,55
Lutskiy, Vladimir : Biletskiy, Oleg 1,30 2,75
Syvych, Viktor : Tymchenko, Volodymy. 2,95 1,28
Solomko, Ruslan : Balakirev, Maxim 1,17 3,80
Romanenko, Andrii : Shukin, Dmitriy 2,10 1,55